Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար ԺԱ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 963-969


ԽմբագրականՆորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 969-970


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 971-974


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Յարութեան ժամը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 975-978


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 979-982


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վեհափառ Հայրապետի կարգադրութիւնը վիրաւոր զինւորների հոգևոր մխիթարութեան համար Աւետարան ուղարկելու վերաբերմամբ։- Ծխական կանոնադրութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 983-984


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Հայկական հարց։- «Русскiя Ведомости» թերթի առաջնորդող յօդուածը Հայկական հարցի մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 985-989


Ճիվելեգեան, Ա. Հայերը և նոր պատերազմը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 990-992


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ենովք Գալստեան Բուդաղեանի կտակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 993-998


Ստեփանեան, Երեմեա վարդապետ Տեղեկագիր Կարսի վիճակի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 999-1004


Մանկավարժական

Մօյլլս, Է. and Թուլի, Է. Պե՞տք է տղայ ու աղջիկ միասին դաստիարակուին և ուսանին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1005-1012


Պատմագիտական

Burchardus de Monte Sion ԺԳ. դարի մի ուղեւորի վկայութիւնը հայոց մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1013-1016


Զաքարեանց, Մկրտիչ քահանայ Եզիդի քրդեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1017-1031


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1032-1036


Տէր-Յակովբեանց, Յ. Ս. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1036-1043


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նշխարներ հայ լեզուի պատմութիւնից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1044-1047


Գրախօսական-քննադատական

Յովակիմեան, Հ. Մարիամ Խատիսեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1047-1054


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մատենադարան Մայր Աթոռոյ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1055-1056


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ, էջ 1056


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԱ