Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն դեկտեմբեր 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ


Պաշտօնական

Խմբագրական Թագաւոր Կայսեր այցը Թիֆլիս.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1059-1062


Ռոմանով, Նիկոլայ Նորին Կայսերական Մեծութեան հեռագիրը Ազգիս Վեհափառ Կաթուղիկոսին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1062-1063


Խմբագրական Վեհափառի հեռագիրը ուղղած Կայսեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1063


Խմբագրական Վեհափառի հեռագիրը ուղղած Տ. Փոխարքային.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1063-1064


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1064-1066


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1067-1069


Կրօնական-Բարոյական

Նոր-Արեւեան, Գրիգոր քահանայ Քրիստոսի ծնունդը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1070-1073


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1074-1075


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Անգլիական եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1075-1077


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վեհափառ Կաթուղիկոսի մեկնումն Թիֆլիս, Տ. Յուսիկ արքեպիսկոպոսի ներկայանալը Կայսեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1078-1084


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Ջիվիլեգեան, Ա. Ինքնավար Հայաստանի տերիտորիան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1085-1090


Բըքստըն եղբայրներ Հայոց եկեղեցին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1091-1101


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Մայր Աթոռի Գ. Ճեմարանի 1914/1915 ուսումնական տարուայ նախահաշիւը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1101-1103


Մուշէ վարդապետ Նոր-Նախիջեւանի թեմական դպրանոցի 1913—14 թթ. հաշիւը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1103-1107


Բանասիրական-պատմագիտական

Յովհաննիսեան, Ա. Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1108-1114


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայերէն ձեռագրերը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1114-1118


Հախումեան, Աշոտ Նիւթեր ազգային պատմութեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1119-1129


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Նշխարներ հայ լեզուի պատմութիւնից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1129-1131


Տէր-Յակովբեանց, Յ. Ս. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1131-1134


Մէյյէ, Անտուան Լեզուների ազգակցութեան հարցը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1135-1148


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ի՞նչ մտքով տաճկաց Սուլթանն է խալիֆ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1149-1151


Գրախօսական-քննադատական

Oberton Մանկական երգեր՝ ձայնակցութեամբ դաշնամուրի. .
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ 1152


Խմբագրական 1914 թ. "Արարատի" նիւթերի ցանկը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ, էջ Ա-Է


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար ԺԲ