Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Թ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 771-775


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 775-777


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Օգնենք վիրաւոր զինուորներին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 778-781


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի։- Քրիստոնեաները Տաճկաստանում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 782-784


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Անգլիական եկեղեցի։- Ամերիկական բարձրագոյն դպրոցը Բէյրութում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 784-786


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Կաթոլիկ եկեղեցի։- Նոր Պապը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 786-787


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տ. Համազասպ վարդապետի 50-ամեայ յոբելեանը։- Կայսերական մաղթանք Մ. Տաճարում։- 1000 ռ. առաքումն յօգուտ վիրաւոր զինուորների։- Գանձանակադրամ յօգուտ վիրաւոր զինուորների.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 788-789


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Տ. Սուքիաս արքեպիսկոպոս Պարզեանցի մահը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 789-792


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Խմբագրական Հայկական հարց։- Կաթուղիկոսն ու հայերը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 793-796


Տէր-Եղիայեան, Զաւէն Արքեպիսկոպոս Կ. Պօլսի ս.Պատրիարքի առաջին շրջաբերական օրհնութեան թուղթը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 796-802


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Շուշի քաղաքացի Միրզաջան Կարապետեան Խաչատրեանցի կտակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 803-807


Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Վիճակագրական ցուցադրումն Տաճկահայաստահի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 808-814


Պատմագիտական

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 815-823


Տէր-Յակովբեանց, Յ. Ս. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 823-830


Ֆլօբեր, Գուստաւ Հերովդիադա.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 830-841


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Потомство Тарсаича Орбеляна и Мина-Хатуны. Архив Г. Овсепяна. Петр. 1913.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 842-845


Տէր-Ռուբինեանց, Գ. Եւրոպական պատերազմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 846-856


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Բելգիա.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 856-859


Խմբագրական Պատերազմից վնասուածներին օգնող Կովկասեան կոմիտէի կոչը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 860-863


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 863-864


Խմբագրական Ի գիտութիւն ընթերցողների.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ, էջ 864


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Թ