Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն օգոստոս 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը


Պաշտօնական

Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն հրովարտակ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 675-677


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի կոնդակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 678-679


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 680-682


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 682-683


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 683-686


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 687-690


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 691-693


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապեն Կաթոլիկ եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 693-694


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վեհափառի օծման տարեդարձը։- Վեհափառի մեկնումը Բիւրական ամարանոց և վերադարձը։- Կայսերական մաղթանքներ Մայր Տաճարում և թեմերի եկեղեցիներում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 695-696


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Հայկական հարց։— Բ.Դրան հրահանգները Ընդհանուր Քննիչների իրաւունքների եւ ձեռնահասութեան վերաբերեալ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 697-706


Մինասեան, Մ. Տեղեկագիր Ա. Բ. Գ. Դ. 1912 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 707-717


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Երուսաղէմի խնդիրը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 718-719


Մուրատ, Ֆրեդերիք Յ. Դիտողութիւնք ինչ ի խնդիր րնտրութեան պատրիարքին Առաքելական Աթոռոյ Ս. Յակովբեանց յԵրուսաղէմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 719-733


Պատմագիտական

Հախումեան, Աշոտ Նիւթեր ազգային պատմութեան.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 734-743


Ֆլօբեր, Գուստաւ Հերովդիադա.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 744-752


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ Zwei Vorträge über die historische und kulturelle Bedeutung des armenischen Volkes, von Freiherrn M. Kapri.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 753-756


Տէր-Յակովբեան, Վաղինակ «Մարգարիտներ հայ բանահիւսութեան» Ա. և Բ. գիրք. 1914 թ. Թիֆլիս - Վաղարշապատ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 756-757


Տէր-Ռուբինեանց, Գ. Եւրոպական պատերազմ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 758-764


Տէր-Մովսիսեան, Յուսիկ Արքեպիսկոպոս Մայր Աթոռի Մատենադարանին նուիրած տպագիր գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 765-766


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 767-768


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը, էջ 769


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Ը