Հիսուներորդ Տարի, 1914

Համար Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս 1914 թ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 483-486


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 486


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 486-491


Խմբագրական Բարձրագոյն ներման արժանացածներ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 491-492


Կրօնական-Բարոյական

Սարաֆեան, Գր. Գողգոթայի անմեղ զոհը:- Ինչո՞ւ արդարը կը տառապի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 493-495


Օտար եկեղեցիներ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Ռուսաց եկեղեցի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 496-497


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապեն Անգլիական եկեղեցի։- Տիեզերական ժողով.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 497-499


Մայր Աթոռ

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապեն Գէորգեան ճեմարանի 1913—14 թ. շրջանաւարտները, Շամախու թեմի Նոր Առաջնորդը, Տ. Յովհան աբեղայի ձեռնադրութիւնը, ս. Էջմիածնի տօնը, Ղուկասեանների համար հոգեհանգիստ, Թիֆլիսի Գայիանեան և բարձր կուրսերի աշակերտուհիների գալը ս. Էջմիածին, փոփոխութիւն "Արարատ"ի խմբագրական կողմի մեջ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 500-504


Հայ Կեանք եւ եկեղեցի

Պօղոս Նուբար Փաշա Հայկական հարց։- Պօղոս փաշայ Նուբարի նամակը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 505-509


Խմբագրական Տ. Պօղոս փաշայի մեկնումն Եւրոպա.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 510


Պօղոս Նուբար Փաշա Յայտարարութիւն վսեմ. Պօղոս Փաշա Նուբարի Հայկական Բարեգործական Ընդհանուր Միութեան յառաջիկայ ծրագրի մասին.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 511-514


Խմբագրական Հայկական Բարեգործական Ընղհանուր Միութեան 8-րդ տարեդարձը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 514-517


Տաճկահայք

Խմբագրական Ազգային ժողով.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 518-523


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապեն Կ. Պօլսի ազգային հիւանդանոցի 82-րդ տարեդարձը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 523-524


Մամիկոնեան, Ս. Լազարեան ճեմարանի հարիւրամեայ յոբելեանը.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 525-529


Խմբագրական Ալեքսանդր Ա. Կայսեր արձանի վրայ դրուած պսակը Գէորգ Ե. Վեհափառ Կաթուղիկոսի կողմից.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 529-530


Մանկավարժական

Բեխտերեւ, Վ. Մ. Կրթական հարցերը մանկական հասակում.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 531-542


Պատմագիտական

Տէր-Յակովբեան, Յ. Ստ. Նազարեանցի նամակները.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 543-547


Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 548-561


Տէր-Ռուբինեանց, Գ. Ռուսական վանքերը Ֆինլանդիայամ.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 561-575


Խմբագրական Հաշիւ Դպրոցական ֆօնդի.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 576


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ, էջ 577


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԸ, (1914) Համար Զ