Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1915թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 2


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթողիկոսի կոնդակը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 3-5


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 6-10


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 10


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 10-12


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Միքայէլեան, Ներսէս Վարդապետ Տէրունի տօներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 13-16


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 17-19


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի։ Բենեդիկտ XV Պապի առաջին թուղթը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 23-24


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Ջիվիլեգեան, Ա. Հայկական հարց: Կիլիկիայի հարցը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 25-29


Կոշեն, Դընի Հայաստան.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 30-33


Աղասարեան, Բ. Ոգելից ըմպելիքների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 33-41


Ծատուրեան, Ալ. Հայրենիքի ձայնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 41-43


Մանկավարժական

Մօյլլս, Է. and Թուլի, Է. Պետք է տղայ ու աղջիկ միասին դաստիարակուին և ուսանին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 44-48


Յակովբեանց, Յ. Տ. Նախադպրոցական դաստիարակութիւնը և դպրոցական առաջին տարիները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 49-60


Բանասիրական-պատմագիտական

Յովհաննիսեան, Ա. Նոր նիւթեր հայ ունիտորական պատմագրութիւնից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 61-69


Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. Վերին Ագուլիսի և շրջակայքի հայէրեն ձեռագրերը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 69-78


Յակովբեանց, Յ. Տ. Ս. Նազարեանի նամակները.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 79-81


Մէյյէ, Անտուան Լեզուների ազգակցութեան հարցը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 81-94


Գրախօսական-քննադատական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդ. Գարեգին վարդապետ Յովսէփեան: Քարդեզ հայ հնագրութեան.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 94-96


Խմբագրական Ստացուած գրքեր
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Ա, էջ 97