Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար ԺԱ-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1915թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, յանուն առաջնորդների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 803-806


Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի, Սինօդին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 807-809


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 810-836


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 836-837


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 837-840


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 841-849


Յովսեփեան, Գարեգին վարդապետ Տ.Կարապետ եպիսկոպոս.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 849-856


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Սաֆրաստեան, Արշակ Աղօթք Մանչէստրի եկեղեցում. Ուէլտըն եպիսկոպոսի քարոզը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 857-859


Խմբագրական Ֆրանսիացիների կոչը հայերին նպաստելու համար.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 859-860


Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Վանի շրջանի հնութիւնների մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 860-865


Պատմագիտական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 866-901


Մանկավարժական

Պաբստ Գործնական դաստիարակութիւն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 902-915


Գրախօսական-քննադատական

Մաքսուդեանց, Մեսրոպ վարդապետ Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի Ա. պրակը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 916-919


Տէր Յակովբեան, Վաղինակ Լէօ: Վանի թագաւորութիւնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 920-924


Խմբագրական Հաշիւ Ս. էջմիածնի սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 925-928


Խմբագրական Ցանկ «Արարատի» 1915 թ. նիւթերի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 929-934


Խմբագրական Խմբագրութեան կողմից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 935


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար ԺԱ-ԺԲ, էջ 936