Հիսուներորդ Տարի, 1915

Համար Թ-Ժ

Խմբագրական Բովանդակութիւն սեպտեմբեր-հոկտեմբեր 1915 թ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ


Պաշտօնական

Ռոմանով, Նիկոլայ Բարձրագոյն հրովարտակներներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 675-678


Վօրօնցով-Դաշկով, Կոմս Հրաժեշտի ողջոյն Նորին Կայսերական Մեծութեան Կովկասի Փոխարքայ Կոմս Վօրօնցով-Դաշկովի.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 678-679


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 680-716


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 716


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 717-723


Կրօնական-Բարոյական

Աղաւելեանց, Բաբգէն վարդապետ Եօթանասունամեայ պառաւ կնոջ լուման.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 724-726


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 727-731


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 732-737


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Խմբագրական Մեր ազգային կեդրոնը.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 738-740


Պատմագիտական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 741-774


Յովհաննիսեան, Ա. Յակոբ Զուղայեցու մի գրութիւնը ռուս արքունիքին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 775-781


Լեզուաբանական

էսգէթ Սեմիտական բառեր հայերէնում.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 782-787


Գրախօսական-քննադատական

Յովհաննիսեան, Ա. Նիւթեր հայ մելիքութեան մասին.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 788-792


Խմբագրական Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների օգտին ստացուած գումարների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 793-799


Խմբագրական Ի գիտութիւն ընթերցողների.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 800


Խմբագրական Ստացուած գրքեր.
Տարի ԽԹ, (1915) Համար Թ-Ժ, էջ 801