Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ Ա-Բ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար-փետրուար 1916թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 2


Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 3-27


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 27-33


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վրդ. Բեթղեհէմի աստղը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 34-35


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 36-48


Գարեգին վարդապետ Տ. Բաբգէն վարդապետ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 48-50


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի։ Ռուսաց եկեղեցու բարենորոգութեան խնդիրը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 51-63


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի։ - Հրէական.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 63-64


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Բինօն, Րընէ Մ. Հայերի բնաջնջումը: Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 65-86


Հայկական կոտորածներ

Ջեյմս, Բրայս Հայկական կոտորածներ: Խոսած է Լօրդ Ջեյմս Բրայս Լօրդերի պալատի մէջ
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 87-95


Պատմական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 96-104


Յովհաննիսեան, Ա. Պետրոս դի Սարգիս Գիլանենց.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 105-128


Բանասիրական

Ամատունի, Սահակ վարդապետ Ժամակարգութեան մեկնութիւն։ Ստեփաննոս Սիւնեաց եպիսկոպոսի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 129-141


Դպրոցեական

Գէորգ վարդապետ Նոր-Նախիջեիանի թեմական դպրանոցի հոգաբարձութեան եռամեայ գործունէութեան տեղեկագիրը 1912-1915 թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ Ա-Բ, էջ 142-153