Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ Է-Ը

Խմբագրական Բովանդակութիւն յուլիս-օգոստոս 1916 թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը)


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Վեհափառ Հայրապետի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 451-454


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 454-467


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 467


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագ րերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 467-476


Կրօնական-Բարոյական

Գէորգ վարդապետ «Տէր, բարւոք է մեզ աստ լինել».
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 477-483


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Ամենայն Հայոց Հայրապետի հովուական այցը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 484-554


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 555-557


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 557


Խմբագրական Ֆրանսիական բանակի քահանաները.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 558-559


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Տէր-Ղազարյան, Գիւտ Աբեղայ Ազգային անծանօթութեան հետեւանքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 560-565


Խմբագրական Զեկուցում Մաշ ուղարկուած յանձնաժողովի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 566-586


Պատմագիտական-Գրական

Յակովբեան, Յ. Տ. Ս. Նազարեանի նամակները.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 587-591


Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան, Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 592-598


Հայրապետեան, Ե. Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 599-606


Հաշիւ

Խմբագրական Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարների, յօգուտ գաղթականների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 607-608


Խմբագրական «Արարատ»-ի խմբագրութիւնից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Է-Ը), էջ 609-610