Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ Ե-Զ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մայիս-հունիս 1916 թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ)


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակներ Ն. Վեհափառութեան.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 307-314


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 315-323


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատւութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 324


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագիրներից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 324-328


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ Քրիստոսի հոգին.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 329-333


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 334-347


Խմբագրական Տ. Ընձակ վարդապետ Եաղճեան.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 348


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 349-354


Խմբագրական Անգղիական եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 354-359


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 359-365


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Խմբագրական Կոտորածների նկարագիրներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 366-368


Խմբագրական Փաrիզի ժողովը յօգուտ հայերի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 368-386


Խմբագրական Ն. Վեհափառութեան ստացած շնորհաւորական հեռագրներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 386-389


Պատմագիտական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիւշխանացի պատմաբանիս 1885-ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 390-393


Ցվէտկով, Կ. Այց Քէյմբրիջ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 393-404


Բանասիրական

Սահակ վարդապետ Պատճառ աղօթիցն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 405-412


Գարեգին ծ. վարդապետ Մկրտիչ Նաղաշի թուղթը Ֆլորենտիոց ժողովի առթիւ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 413-417


Խմբագրական Պատասխանի լատինացոց թխտոյն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 418-423


Մանկավարժական

ՊաբստԳործնական դաստիարակութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 424-436


Գրախօսական-քննադատական

Լալայեան, Երուանդ «Վասպուրականի հայերէն ձեռագրաց ցուցակի» գրախոսականի առթիւ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 437-438


Հաշիւ

Խմբագրական Հաշիւ Ղարաբաղի «Եղբայրական օգնաթիւն» կանանց կոմիտէի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), pp. 439-441


Խմբագրական Հաշիւ Ս. էջմիածնի Սինօդում գաղթականների անունով ստացուած գումարների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 442-443


Յայտարարութիւն

Խմբագրական Каждому русскому человъку.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Ե-Զ), էջ 444-448