Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ Գ-Դ

Խմբագրական Բովանդակութիւն մարտ-ապրիլ 1916թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ)


Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ Ն. Վեհափառութեան.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 163-170


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 170-199


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 199-200


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 201-207


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Աւետիքեան, Նիկողայոս վարդապետ ժամանակ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 208-209


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 210-222


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 223-230


Խմբագրական Բոլգարական եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ). p. 231


Խմբագրական Ամերիկան եւ հայերը:.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 231-232


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Բինօն, Րընէ Մ. Հայերի բնաջնջումը։ Գերմանական մեդօթ.- Թիւրքական գործ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 233-260


Մելիք Տրապիզոն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 260-262


Մելիք Հայ կեանքը Պետական Դումայում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 263-272


Պատմագիտական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 273-277


Բանասիրական

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ) էջ 278-292


Լեզուաբանական

էսգէթ Բոլ՝բոլ՝(բըլբուլ)=վարդեվարդ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 293-298


Հաշիւ

Խմբագրական Հաշիւ Ս. Էջմիածնի Սինօդում ստացուած գումարներ, յօգուտ գաղթականների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 299-302


Խմբագրական Հաշիւ «Սալմաստի Եղբայրական Օգնութեան Կօմիտէի».
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 302-304


Խմբագրական Նոր ստացուած գրքեր.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (Գ-Դ), էջ 305