Հիսուներորդ Տարի, 1916

Թիւ ԺԱ-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն նոյեմբեր-դեկտեմբեր 1916թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ)


Ա.

Պաշտօնական

Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 771-794


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 794-796


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 796-801


Կրօնական-Բարոյական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Մխիթարելու կարիքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 802-804


Մայր Աթոռ

Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 805-819


Օտար եկեղեցիներ

Խմբագրական Ռուսաց եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 819-822


Խմբագրական Կաթոլիկ եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 822-823


Խմբագրական Սերբիական եկեղեցի.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 823


Հայ Կեանք եի եկեղեցի

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Հաշուէյարդարի ժամանակը չէ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 824-831


Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Մամուլ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 831-838


Բ.

Բանասիրական

Բեօրկիտտ, Ֆ. Կ. Ասորիքի քրիստոնէութեան պատմութեան տեսութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 839-860


Յակովբեանց, Յ. Տ. Ս. Նազարեանի նամակները.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 860-866


Գրական

Հայրապետեան, Ե. Ահարոնեանի գրական գործունէութեան արժէքը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 867-872


Քաջբերունի Ստեփաննոս Նազարեանցի շուրջը։ Վաթսունական թուականներում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 872-880


Խմբագրական, Ռուսահայ գրականութիւնը 1915 թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 881-897


Պատմական

Յովսէփեան, Գարեգին Ծ. վարդապետ Դաւիթ Փիլիսոփայ (Հարքացի). Է դարու մատենագիր.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 898-911


Մանկավարժական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Հայոց պատմութեան դասաւանդման խնդիրը մեր ծխական դպրոցներում.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 912-922


Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 923-930


Գրախօսական-քննադատական

Տէր-Ղազարեան, Գիւտ Աբեղայ Ելքի լեռը.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 931-935


Հաշիւ

Խմբագրական Տարեկան տեղեկագիր Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարանի 1914-16-ուս. տարիների.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 936-944


Խմբագրական Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 945-946


Խմբագրական Բովանդակութիւն «Արարատ»-ի 1916 թիւ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 947-949


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Հիսուներորդ Տարի, (1916) Թիւ (ԺԱ-ԺԲ), էջ 950-952