Հիսուներորդ Տարի, 1917

Թիւ Ա

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար 1917թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 2


Ա.

Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Պատճէն Կոնդակի Ամենայն Հայոց Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ս. Էջմիածնի Սինօդի անունով.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 3-4


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրէնութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 5-24


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 25


Խմբագրական Քաղուածներ Սինօդի օրագրերից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 25-27


Կրօնական-Բարոյական

Գէորգ վարդապետ «Փառք ի բարձունս Աստուծոյ, եւ յերկիր խաղաղութիւն, ի մարդիկ հաճութիւն».
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 28-33


Աշոտ եպիսկոպոս Նոր տարի.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 33-38


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 39-48


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Գիւտ աբեղայ Համագործակցութիւն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 49-54


Խմբագրական Ազգային.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 55-62


Բ.

Պատմական

Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ։ Վկայութիւն Յօհաննէս կաթուղիկոսի ծառայութեանց իմոց.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 63-67


Մուշէ վրդ. Պատմական փշրանքներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 68-77


Խմբագրական Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների սկսած 1916 թ. հոկտեմբերի 30-ից մինչև դեկտ. 30-ը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 78-79


Խմբագրական Յայտարարութիւններ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Ա, էջ 80-81