Հիսուներորդ Տարի, 1917

Թիւ Դ-Ե

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ-մայիս 1917թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 258


Ա.

Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթուղիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակ։ /Գրաբար, պատճեն՝ աշխարհաբար/.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 259-270


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 271-282


Խմբագրական Նորին Սրբութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 283


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 283-291


Կրօնական-Բարոյական

Գ. ա. «Ես յաղթեցի աշխարհի».
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 292-293


Յ. Ա. Եպ. Ի՞նչ է ճշմարտութիւնը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 294


Խմբագրական Թեմական ժողովների ժամանակաւոր հրահանգ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 295-300


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 301-332


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Ազգային

Գիւտ վարդ. Հայ եկեղեցու բարեկարգման խնդիրը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 333-340


Բ.

Իրաւաբանական

Արսէն վարդապետ Հայադաւանների ամուսնալուծական խնդիրներն եւ ռուսաց կառավարիչ սենատը (Խնդրի տեօրիքական լուծման շուրջը).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 341-349


Բանասիրական

Աճառեան, Հ. Հայկականք.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 350-354


Պատմական

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 355-360


Մանկավարժական

Քո նախկին ուսուցիչ Նամակներ դաստիարակութեան մասին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 361-369


Գրախօսական-Քննադատական

Գիւտ վարդապետ Նախագիծ կանոնադրութեան հայոց ազգային եկեղեցական սահմանադրութեան։ Կազմեց Մատթէոս եպիսկոպոս. Ս.Էջմիածին, 1917թ..
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 370-387


Հայրապետեան, Ե. Որոնումներ եւ վարանումներ։ Յովհ. Կոստանեանի. հրատարակութիւն Գ.Կոստանեանի, Բաքու տպարան «Տրուդ».
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 387-393


Թոփալեան, Սարգիս Չ. և Գէորգ Եպիսկոպոս Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. ապրիլ ամիս։ Ստացուած գրքեր։ Հայ հրատարակիչների եւ խմբագիրների ուշադրութեան.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 394-397


Խմբագրական Հաշիւ հայ գաղթականների օգտին ստացուած գումարների, սկսած 1917 թ. փետրուարի 1-ից մինչև մարտի 31-ը.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 397-398


Խմբագրական Թփխիսից հայ հոգեւորականութեան համագումարը հեռագրում է Ն. Սրբութեան, մայիս 30-ին.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 399-401


Վրթանէս ծ. Վարդապետ Հաշուեկշիռ Ս. Էջմիածնի Եղբայրական օգնութեան յանձնաժողովի։ Դրամարկղի, աւանդադրամների, շտեմարանի եւ ագարակի։ Յաւելուած № 4-5-ի.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Դ-Ե, էջ 1-32