Հիսուներորդ Տարի, 1917

Թիւ Զ-Է

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունիս-յուլիս 1917թ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 402


Ա.

Պաշտօնական

Գէորգ Ե Կաթողիկոս Ամենայն Հայոց Կոնդակներ Վեհափառ Կաթուղիկոսի Ամենայն Հայոց.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 403-408


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան տնօրինութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 409-426


Խմբագրական Նորին Վեհափառութեան պարգեւատրութիւններից.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 427


Խմբագրական Սինօդի օրագրերից քաղուածներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 427-440


Կրօնական-Բարոյական

Խմբագրական Կրօնական ոգիին վերածնութիւնը ֆրանսական բանաստեղծութեան մէջ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 441-447


Խմբագրական Մայր Աթոռ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 448-482


Հայ կեանք եւ եկեղեցի

Գիւտ վարդ. Եկեղեցական-ազգային ժողով.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 483-492


Խմբագրական Ապօրինի բռնագրաւումներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 492-496


Խմբագրական Օտար եկեղեցիներ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 497-498


Բ.

Պատմական

Ռոսեյկին, Ֆ. Մ. Փոտի ջանքերը հայ եկեղեցին միացնելու Կ. Պօլսոյ կամ յունական եկեղեցուն.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 499-506


Կիւմիշխանացի, Մանուէլ Շահինեան Համառօտութիւն ծննդեան եւ դիպուածոց Մանուէլ Շահինեան Կիւմիշխանացի պատմաբանիս 1835 ի Սուրբ Խաչ վանս Ղրիմոյ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 507-516


Կանայեանց, Ստեփան Ամուսնական արտակարգ երեւոյթներ։
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 517-525


Շուրց, Կ. Նախնական կուլտուրայի պատմութիւնը (Համառօտութիւն).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 526-542


Գրական

Աճեմեան, Հայկ Ծաղկաքաղ Վասպուրականի հայ ժողովրդի բանահիւսութեան։ Մոկաց Միրզա (Բուն երգը Մոկսի բարբառով).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 543-557


Աճէմեան, Հայկ Կարօս Խաչ (Բուն երգը Վանի բարբառով).
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 557-568


Թոփալեան, Սարգիս Չ. Մայր Աթոռի Մատենադարան։ 1917 թ. մայիս - յունիս.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 569-573


Խմբագրական Յայտարարութիւն արեւմտահայ խորհուրդի կողմէ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 573-575


Խմբագրական Շնորհակալութեան նամակ.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 576


Խմբագրական Խմբագրութիւնս շնորհակալութեամբ ստացել է.
Հիսուներորդ Տարի, (1917) Թիւ Զ-Է, էջ 576