Հիսունմեկերորդ Տարի, 1918

Թիւ Դ-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն ապրիլ-դեկտեմբեր 1918թ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Դ-ԺԲ, Էջ 170


Խմբագրական Ազդ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Դ-ԺԲ, Էջ 170


Գիտական

Տիրայր եպս. Մոռացուած մի հայ երգիչ.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Դ-ԺԲ, Էջ 171-203


Մեսրոպ եպիսկոպոս Արձանագրութիւններ Տաթեւ վանքի եւ շրջակայքի.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Դ-ԺԲ, Էջ 204-225


Գարեգին եպիսկոպոս Յովասափ Սեբաստացի.
Հիսունմեկերորդ Տարի, (1918) Թիւ Դ-ԺԲ, Էջ 226-280