Հիսուներկուերորդ Տարի, 1919

Թիւ Ա-ԺԲ

Խմբագրական Բովանդակութիւն յունուար-դեկտեմբեր 1919թ.
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, էջ 2


Գարեգին եպիսկոպոս Գրիգորիս Աղթամարցի (Գրական-կենսագրական նոր նիւթերով)։ Պղնձէ քաղաքի կաֆաները։ Յաւելուած.
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, 3-40


Մեսրոպ եպիսկոպոս Շապուհ Բագրատունի.
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, 40-53


Գիւտ ծ. Վարդապետ Յովհաննէս Ը. Կարբեցի Կաթուղիկոս (Կենսագրական տեղեկութիւններ).
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, 53-64


Ն. Ա. Բանասիրական մանրուք։ Դիտողութիւններ Ն. Ադոնցի նոր գրքի վրայ.
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, 65-71


Արսէն ծ. Վարդապետ Քննադատութիւն։ Ռուս-հայերէն իրաւաբանական առձեռն բառարան 1919թ. Թիֆլիս։ Հրատարակութիւն Հայ-Փաստի.
Հիսուներկուերորդ Տարի, (1919) Թիւ Ա-ԺԲ, 72-88