Տարի ՀԷ (2020), համար Բ

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրակազմ, Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ


ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ

Խմբագրական Խմբագրական.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 5-7


Խմբագրական Տ. Գարեգին վարդապետ Համբարձումեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Տեառնընդառաջի տօնին մատուցուած Ս. Պատարագին (14 փետրվարի 2020 թ.).
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 8-12


Խմբագրական Տ. Նաթան արքեպիսկոպոս Յովհաննիսեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Ս. Վարդանանց տօնին մատուցուած Ս. Պատարագին (20 փետրվարի 2020 թ.).
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 13-16


ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Աւագեան, Նարեկ Տ. վարդապետ Թաղման ծէսի մասին յիշատակութիւնները հայ մատենագրութեան մէջ.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 17-33


Իլյին, Իվան Ազգային մեծամտութեան մասին. Հայրենասէրի օրագրից։ Կեանքն առանց սրբութեան.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 34-45


ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

Սարգսեան, Արմէն Հայոց ցեղասպանութիւնն ինքնութեան խնդրի համապատկերում (Նժդեհի եւԱսատրեանի օրինակով).
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 46-66


Ղազարեան, Մարինէ Կրակի խորհրդապատկերը Մուշեղ Իշխանի «Կրակը» ժողովածուում.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 67-86


Խմբագրական Գաղտնազերծուած մի փաստաթուղթ. հայկական թղթածրար.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 87-105


ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Պետրոսեան, Դաւիթ Հայ մշակութային ինքնութեան իմաստաւորումը Գարեգին Լեւոնեանի «Գեղարուեստ» ամսագրում.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 106-117


Ասատրեան, Հռիփսիմէ Խորհրդային եւ յետխորհրդային փուլերի արտացոլումները հայոց խաղային մշակոյթում.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 117-130


Պօղոսյան, Գայանէ «Էջմիածին» ամսագրի գեղարուեստական ձեւաւորումը (Շապիկներ եւ տիտղոսաթերթեր).
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 131-140


Դալլաքեան, Լիանա Կնոջ դերի ընկալումը ամուսնական յարաբերութիւնների համապատկերում (Պատմական համառօտ ակնարկ).
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 141-148


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ. ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Խուդավերդեան, Անի Երգիծանք՝ չնայած խորհրդային ահեղ «Գլաւլիտի» գոյութեան կամ հակառակ դրա.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 149-154


От редакции Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ, էջ 155-157


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ՀԷ (2020), համար Բ