Գլխավոր խմբագիր
Արշակ Մադոյեան

Խմբագիրներ՝

Ոսկան քահանայ Յովհաննիսեան, Արմինէ Պօղոսեան, Արփինէ Չանթիկեան

Տեխնիկական խմբագիր՝

Անգելինա Ալեքսանեան

Լեզուաոճական խմբագիր՝

Վազգէն Սաֆարեան

Խմբագրական խորհուրդ

Վահան եպիսկոպոս Յովհաննիսեան (Ֆրանսիա), Անուշաւան եպիսկոպոս Ժամկոչեան (Երեւանի պետական համալսարան, Աստուածաբանութեան ֆակուլտէտ), Գէորգ եպիսկոպոս Սարոյեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Դանիէլ վարդապետ Ֆնտըգեան (ԱՄՆ Հայոց Արեւելեան թեմ), Շահէ վարդապետ Անանեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Զաքարիա վարդապետ Բաղումեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Գարեգին աբեղայ Համբարձումեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Հրաչ սարկաւագ Սարգիսեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Գէորգ Տէր-Վարդանեան (Մաշտոցի անուան Մատենադարան, Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Գոհար Յարութիւնեան-Թոմա (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Պետրոս Յովհաննիսեան (Երեւանի պետական համալսարան), Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան (աստուածաբանական համալսարան), Անահիտ Աւագեան (Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, աստուածաբանական համալսարան), Գոհար Մուրադեան (Մաշտոցի անուան Մատենադարան), Ազատ Բոզոյեան («Վաչէ եւ Թամար Մանուկեան Մատենադարան», ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան ինստիտուտ), Ալեքսան Յակոբեան (ՀՀ ԳԱԱ Արեւելագիտութեան ինստիտուտ), Մհեր Նաւոյեան (Երեւանի պետական կոնսերւատորիա), Աննա Արեւշատեան (Երեւանի պետական կոնսերւատորիա), Արամ Մարտիրոսեան (Ֆրանսիա, Փարիզ-Նանտերի համալսարան), Իզաբէլ Էօժէ (Ֆրանսիա, Մոնպելիէի համալսարան), Աննա Շիրինեան (Իտալիա, ́ոլոնիայի համալսարան)

 

Editorial staff
Editor in chief-Arshak Madoyan

Editors
Fr. Voskan Hovhannisyan, Armine Poghosyan, Arpine Chantikyan

Technical editor
Angelina Aleksanyan

Linguistic-stylistic editor
Vasken Safaryan

Editorial Council

Bishop Vahan Hovannisian (France), Bishop Anushavan Zhamkochyan (Yerevan State University, Faculty of Theology), Bishop Kevork Saroyan (Kevorkian Theological Seminary , Theological University), Archimandrite Daniel Findikyan (USA, Eastern Armenian Diocese), Archimandrite Shahe Ananyan (Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Archimandrite Zacharia Baghoumyan (Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Rev. Fr. Karekin Hambardzumyan (Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Deacon Hratch Sarkissian (Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Gevorg Ter-Vardanyan (Matenadaran, Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Gohar Harutiunyan-Thomas (Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Petros Hovhannisyan (Yerevan State University, Kevorkian Theological Seminary, Theological University), Anahit Avagyan Kevorkian Theological Seminary (Theological University), Gohar Muradyan (Matenadaran, Yerevan), Azat Bozoyan (“Vatche and Tamar Manoukian Library”, Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia),Alexan Hakobyan (Institute of Oriental Studies, National Academy of Sciences of the Republic of Armenia), Mher Navoyan (Yerevan State Conservatory), Anna Arevshatyan (Yerevan State Conservatory), Aram Martirosian (France, University of Paris-Nanterre (Université Paris-Nanterre), Isabel Augé (France, University of Montpelier, Université Paul Valery-Montpellier), Anna Sirinian (Italy, University of Bolognia, Universitá di Bologna)