Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ

Խմբագրական Կազմ և այլն.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ


Խմբագրական Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ


Խմբագրական Խմբագրական
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 5-6


Հայրապետական Կոնդակներ. Օրհնութեան Գրեր

Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խօսքը «Արարատ» ամսագրի հիմնադրման 150-ամեակին նուիրուած գիտաժողովին (19 դեկտեմբերի 2018 թ., Սուրբ Էջմիածին).
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 7-8


Քարոզխօսական

Խմբագրական Տ. Մաղաքիա Վրդ. Ամիրեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Յղութիւն Ս. Աստուածածնի յԱննայէ տօնի առիթով (9 դեկտեմբերի 2018 թ.).
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 9-11


Խմբագրական Տ. Մինաս Աբեղայ Հախուերդեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Ս. Պատարագին (16 դեկտեմբերի, 2018 թ.).
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 12-15


Կրօնագիտական

Էփլեարդ, Էռնեստ Սիուանուս Արեւելեան Եկեղեցիներ.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 16-32


Չանթիկեան, Արփինէ Կրօնագիտական-աստուածաբանական յօդուածները «Արարատ» ամսագրում.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 33-48


Պատմաբանասիրական

Ստեփանյան, Լեյլա Հայերէնի եւ պոլինեզիական լեզուների հնչյունական որոշ յատկանիշների զուգադրական համեմատություն.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 49-67


Մկրչյան, Կարեն Պարսկաստանի հայ գաղութը «Արարատ» ամսագրի էջերում(ԺԹ. դարավերջ — Ի. դարասկիզբ).
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 68-87


Հարությունյան, Ավագ Հայոց ցեղասպանութիւնն ու հայկական հարցը «Արարատ» ամսագրի էջերում.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 88-97


Հաղորդումներ

Սրապիոնյան, Սերժ «Արարատ»-ը՝ Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնի տարեգիր.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 98-109


Մալոյան, Արման «Արարատ» ամսագրի ավանդը հայ մանկավարժական մտքի զարգացման մեջ.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 110-119


Հարությունյան, Արսեն Վիմագրութիւնը «Արարատ»-ի էջերում.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 120-132


Պողոսյան, Արարատ քահանա and Մուրադյան, Պապին «Մայր Աթոռի գիտական հսկան» խորագրով գիտաժողով «Վաչէ եւ Թամար Մանուկյան» մատենադարանում նվիրված «Արարատ» ամսագրի 150-ամյակին (19 դեկտեմբերի 2018 թ.).
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 133-142


Գրախոսութիւն մատենագիտութիւն

Սարգսեան, Վահէ Թիֆլիսի Շամքորեցոց Սբ. Աստուածածին եւ Սբ. Մինաս եկեղեցիների պատմութիւնը եւ տարեգրութիւնը.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 143-151


Խմբագրական Ցանկ՝ «Էջմիածին» կրօնագիտական-հայագիտական ամսագրի 2018 թ. տպագրուած նիւթերի.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 152-158


От редакции Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 159-161


Խմբագրական Հապավումների ցանկ.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ, էջ 162-163


Խմբագրական Յայտարարութիւն.
Տարի ՀԵ (2018), համար ԺԲ