Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ

ՀԱՅՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՆԴԱԿՆԵՐ. ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՆ ԳՐԵՐ

Խմբագրական Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը «Եկեղեցին եւ ընտանիքը 21-րդ դարում.Արժեքներ եւ մարտահրավերներ» միջազգային համաժողովին (Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 9 հոկտեմբերի, 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 5-7


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի քարոզը Սուրբ Հակոբ եկեղեցում (Ժնեւ, Շվեյցարիա, հոկտեմբերի 13, կիրակի, 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 8-11


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը Դիլիջանի եկեղեցու հիմնօրհնեքի արարողության առիթով (18 հոկտեմբերի, 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 12-14


ՊԱՇՏՕՆԱԿԱՆՔ

Պողոսյան, Արարատ քահանա «Եկեղեցին եւ ընտանիքը ԻԱ դարում. Արժեքներ եւ մարտահրավերներ» միջազգային համաժողով (Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, «Վաչե եւ Թամար Մանուկյան» մատենադարան, 9–10 հոկտեմբերի 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 15-23


ՔԱՐՈԶԽՕՍԱԿԱՆ

Խմբագրական Տ. Աղան Աբեղայ Երնջակեանի քարոզը՝ խօսուած Գառնի գիւղի Ս. Մաշտոց Եղիվարդեցի եկեղեցում սրբոց թարգմանչաց տօնի առիթով (12 հոկտեմբերի, 2019 թ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 24-26


ԿՐՕՆԱԳԻՏԱԿԱՆ

Զաքարյան, Սեյրան Ս. Գրիգոր Տաթեւացու ուսմունքը մեղքի մասին.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 27-47


Իլյին, Իվան Հայացք՝ հեռուներին.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 48-58


ՊԱՏՄԱԲԱՆԱՍԻՐԱԿԱՆ

Ալեքսանյան, Տիգրան Անգեղակոթի Ս. Վարդան եկեղեցին հնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 59-74


Մուրադյան, Հակոբ Կարուց վիճակի փոխանորդ Գարեգին Եպիսկոպոս Սաթունյանի.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 75-92


Մինասյան, Էդիկ Ազատագրական պայքարի արտացոլումը հայ պարբերական մամուլում (Մաս առաջին) ԺԹ դարի երկրորդ կես.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 93-114


ՀԱՂՈՐԴՈՒՄՆԵՐ

Ավագյան, Վաչագան Մխիթարյանների դերի գնահատումը ժամանակի եւ ազգային հեռանկարի տեսանկյունից.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 115-128


Մարկոսյան, Սիլվինէ Օսմանյան Թուրքիայում հպատակ ժողովուրդների (հայեր, հույներ, հրեաներ) ազգային սահմանադրության եւ կանոնադրությունների հարցի շուրջ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 129-141


ԳՐԱԽՕՍՈՒԹԻՒՆ, ՄԱՏԵՆԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ

Չանթիկեան, Արփինէ, Չանթիկեան, Աստղիկ Մի նոր հրատարակութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 142-151


Խմբագրական Содержание; Contents; Բովանդակութիւն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 152-157


Խմբագրական Հապավումների ցանկ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ժ, էջ 158-159