Տարի ՀԶ (2019), համար Ե

Հայրապետական կոնդակներ. օրհնութեան գրեր

Խմբագրական Կազմ և այլն.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե


Խմբագրական Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խօսքը Եկեղեցի-պետութիւն աշխատանքային խմբի առաջին նիստի առիթով.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 3-7


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի քարոզը Սուրբ Յովհաննու Կարապետ եկեղեցում (Հերակլիոն, Կրետե, 5-ը մայիսի, 2019).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 8-11


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը եպիսկոպոսական ձեռնադրութեան առիթով.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 12-15


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի բանախօսութիւնը Շարժայի պետական տեղեկատուական խորհրդի յատուկ նիստում.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 16-20


Պաշտօնականք

Խմբագրական Կրետէի Սրբազան Արքեպիսկոպոս Տ. Տ. Իրենիոսի խօսքը Կրետէի Արքեպիսկոպոսարանում Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի և նրա պատուիրակութեան ընդունելութեան ժամանակ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 21-22


Քարոզխօսական

Խմբագրական Տ. Դանիէլ Եպիսկոպոս Ֆընտըգեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Եպիսկոպոսական ուխտի անդրանիկ Պատարագի առիթով.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 23-25


Խմբագրական Տ. Տիրան Եպիսկոպոս Պետրոսեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Եպիսկոպոսական ուխտի անդրանիկ Պատարագի առիթով.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 26-30


Խմբագրական Տ. Սերովբէ Եպիսկոպոս Իսախանեանի քարոզը` խօսուած Ս. Գայանէ վանքում Եպիսկոպոսական ուխտի անդրանիկ Պատարագի առիթով.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 31-35


Կրօնագիտական

Աւագեան, Տ. Նարեկ վրդ. Անդաստանի կանոնը եւ անձրեւաբերութեան ժողովրդական արարողութիւնները.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 36-52


Պատմաբանասիրական

Թաթոյան, Ռոբերտ Մեծ եղեռնի ընթացքում արեւմտահայութեան կրած մարդկային եւ նիւթական կորուստները վիճակագրելու Կ. Պոլսի Հայոց Պատրիարքարանի փորձերը 1919–1920 թուականներին (ըստ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարքարանի արխիւի նիւթերի).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 53-86


Մինասյան, Էդիկ Դրուագներ 1918 թ. մայիսեան հերոսամարտերից.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 87-114


Քալաշյան, Ավետիս Ճեմարանի կրթական բարեփոխումները Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրօք (2000–2007 թթ.).
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 115-129


Հաղորդումներ

Յակոբեան, Հայկարամ Հոգեւոր եւ աշխարհիկ իշխանութիւնների փոխյարաբերութեան նորկտակարանեան մոտեցումները.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 130-139


Ժամկոչյան Աղավնի, Հակոբյան Նյուրա Հոգեւոր եւ աշխարհիկ գաղափարախօսութեան դրսեւորումներ խեցեգործական մշակույթում.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 140-151


Գրախօսութիւն. Մատենագիտութիւն

Չանթիկեան, Աստղիկ Կեանքն առանց հաւատքի.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 152-159


От редакции Содержание; Contents; Բովանդակութիւն
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 160-165


Խմբագրական Հապավումների ցանկ.
Տարի ՀԶ (2019), համար Ե, էջ 166-167