Համար 1,2020

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 1 (2020)


Հոդվածներ, հաղորդումներ
I.

Դանիելյան, Մկրտիչ «Պատմաբանասիրական հանդես»-ի հիմնադիր խմբագիրը (ակադեմիկոս Մ. Գ. Ներսիսյանի ծննդյան 110-ամյակի առթիվ).
Համար 1 (2020), էջ 3-23


Ասատրյան, Աննա Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Տ. Տ. Մկրտիչ Ա Վանեցի Խրիմյանը և հայ երաժշտությունը.
Համար 1 (2020), էջ 24-41


Գասպարյան, Դավիթ Հայրենական մեծ պատերազմի տարիների հայ գրականությունը.
Համար 1 (2020), էջ 42-59


Հովհաննիսյան, Լիլիթ Հայկական հարցի 1919−1920 թթ. պատմության լուսաբանումը Հայաստանի պատմագրության մեջ (1991−2019 թթ.).
Համար 1 (2020), էջ 60-80


Հովհաննիսյան, Հենրիկ Դանիել Վարուժանի «Հարճը» պոեմի հերոսուհու ենթադրելի նախատիպը.
Համար 1 (2020), էջ 81-89


II.

Զաքարյան, Անուշավան Դավիթ Անանուն. մարդը և գործը (ծննդյան 140-ամյակի առթիվ).
Համար 1 (2020), էջ 90-127


Симян, Тигран Культурно-политический контекст и метанарратив международного конгресса писателей в защиту культуры (на примере доклада армянского поэта Ваграма Алазана).
Համար 1 (2020), էջ 128-140


Մկրտչյան, Մանե Գեղարվեստական կրթության հարցերը «Գեղարվեստ» հանդեսի էջերում.
Համար 1 (2020), էջ 141-148


Խաչատրյան, Գուրգեն Անձնանունները Կամենիցի հայկական դատարանի արձանագրություններում (XVI դ.).
Համար 1 (2020), էջ 149-162


Վարդումյան, Գոհար Ժողովրդական քրիստոնեության դրսևորումները հայոց տոնական կյանքում.
Համար 1 (2020), էջ 163-186


Քումունց, Մհեր and Ըռքոյան, Զոհրաբ Արցախի Բերձոր գավառի պատմական Հարար գյուղը.
Համար 1 (2020), էջ 187-200


ՔՆՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐ

Ցականյան, Ռուսլան Փառնավազը Հայաստանի թագավո՞ր (մ. թ. ա. VII դարի վերջին քառորդ).
Համար 1 (2020), էջ 201-211


ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Խուդանյան, Հարություն Ակադեմիկոս Նիկոլոզ Բերձենիշվիլու հուշերը Ի. Վ. Ստալինի հետ հանդիպման մասին (1945 թ. հոկտեմբեր, Սոչի).
Համար 1 (2020), էջ 212-232


ԳՐԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դոլուխանյան, Աելիտա Անուշավան Զաքարյան. Ռուս կոմպոզիտոր Թոմաս Հարտմանը և Կոմիտասը, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2019, 108 էջ.
Համար 1 (2020), էջ 233-236


Հովհաննիսյան, Սուսաննա Նորահայտ փաստաթղթեր, կազմող՝ Համո Սուքիասյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, 2019, 120 էջ.
Համար 1 (2020), էջ 237-241


Հովհաննիսյան, Գեղամ Վահան Մելիքյան. Արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1917–1918 թթ.: Էրզրումի պաշտպանությունը և անկման պատճառները 1918 թ., Երևան, «Զանգակ» հրատ., 2019, 246 էջ.
Համար 1 (2020), էջ 242-248


Վարդանյան, Արտակ Վիկտոր Կատվալյան. Հայաստանի Հանրապետության բարբառային համապատկեր. գիրք 1. Գեղարքունիքի մարզ, Երևան, «Ասողիկ» հրատ., 2018, 402 էջ.
Համար 1 (2020), էջ 249-251


Բոբոխյան, Արսեն Գոհար Կարագյոզյան. Նախիջևանը եվրոպացի ճանապարհորդների ուղեգրություններում (XIII–XVII դդ.), Երևան, «Գիտություն» հրոտ., 2019, 250 էջ.
Համար 1 (2020), էջ 252-257


Ամիրաղյան, Գայանե Կոմիտասական (ժողովածու), h. 3: Հատորի խմբ.՝ Ա. Ասատրյան, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., 2019, 267 էջ, 16 էջ նկ., նոտա.
Համար 1 (2020), էջ 258-262


ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱՎՈՐՆԵՐԸ

Զաքարյան, Անուշավան Մեծանուն գիտնականը, ազգային-պետական գործիչը (Գ. Բ. Ղարիբջանյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ).
Համար 1 (2020), էջ 263-272


ԳԻՏԱԿԱՆ ԿՅԱՆՔ

Ասատրյան, Աննա “Կոմիտաս – 150” գիտական նստաշրջան.
Համար 1 (2020), էջ 273-279


ԼՐԱՏՈՒ

Հովհաննիսյան, Հասմիկ Սամվել Կարապետյան.
Համար 1 (2020), էջ 280-285


Խմբագրական Ուղեցույց հեղինակների համար.
Համար 1 (2020), էջ 286-291


Խմբագրական Հայերեն և ռուսերեն այբուբենների գրադարձային լատինատառ աղյուսակ.
Համար 1 (2020), էջ 292


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 1 (2020), էջ 293-298