Համար 2, 2020

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ.
Համար 2 (2020)


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Համար 2 (2020)


Պատմություն և քաղաքականություն

Խառատյան, Ալբերտ Դավիթ-Դանիելյան ներհակությունը Զմյուռնիայում և Կոստանդնուպոլսում.
Համար 2 (2020), էջ 9-24


Մհեր, Հարությունյան Արցախի պաշտպանության հարավային թևում 1993 թ. ամառային ռազմարշավի մարտավարական առանձնահատկությունների մասին.
Համար 2 (2020), էջ 25-46


Վիրաբյան, Վանիկ Հայաստանի և Վրաստանի զինված ուժերը 1918-1921 թթ.
Համար 2 (2020), էջ 47-68


Ալեքսանյան, Վարդան Սյունյաց աթոռի մետրոպոլիտական աստիճանի վերահաստատումը XI դարում.
Համար 2 (2020), էջ 69-88


Բալդարյան, Սարգիս Վաճառականական էթիկան ու խորհուրդները Կոստանդ Ջուղայեցու «Աշխարհաժողով» ձեռնարկում.
Համար 2 (2020), էջ 89-106


Փիլիսոփայություն

Հարությունյան, Ամալյա Իրավագիտակցությունը և իրավահարաբերությունների սահմանադրականացման հիմունքները.
Համար 2 (2020), էջ 107-119


Սոցիոլոգիա

Վերմիշյան, Հարություն and Ենգիդունյան, Վահան Սոցիալական կարգի քվազիաքսիոմատացման հարցի մասին.
Համար 2 (2020), էջ 120-129


Տնտեսագիտություն

Սուվարյան, Յուրի and Սարգսյան, Վարդան Կառավարչական որոշումների տեսության հարցերի շուրջ.
Համար 2 (2020), էջ 130-157


Բանասիրություն

Պետրոսյան, Արմեն Մասիս/Արարատը՝ հայոց Օլիմպոս և նրա առասպելները.
Համար 2 (2020), էջ 158-178


Դալալյան, Տորք Հովհան Օձնեցու վիպական կերպարի համեմատական քննություն.
Համար 2 (2020), էջ 179-196


Карагезян, Гоар Мотив «Страна мрака» в «Цветнике историй стран Востока» историка Хетума.
Համար 2 (2020), էջ 197-207


Բաղդասարյան, Հասմիկ Արդի թարգմանաբանության զարգացման որոշ միտումների շուրջ.
Համար 2 (2020), էջ 208-220


Hambardzumyan, Naira Interpenetration of Myth and Sign in Axel Bakunts’ “Mtnadzor” Collection.
Համար 2 (2020), էջ 221-230


Յավրումյան, Մարատ and Դանիելյան, Աննա Համընդհանուր կախվածություններ և հայերենի ծառադարանը.
Համար 2 (2020), էջ 231-244


Մշակույթ և արվեստագիտություն

Пикичян, Рипсиме Внутриэтнические и межэтнические отношения амкарств (братств) армянских музыкантов в традиционной культуре.
Համար 2 (2020), էջ 245-261


Հոգեբանություն

Սահակյան, Լուսինե Կուրսանտների մասնագիտական կողմնորոշման դրդապատճառների հետազոտումը.
Համար 2 (2020), էջ 262-271


Հնագիտություն և ազգագրություն

Հարությունյան, Արսեն Վաղխաչքարային արվեստի եզակի նմուշ Ճամբարակից.
Համար 2 (2020), էջ 272-284


Հրապարակումներ

Համբարձումյան, Վարդան Երիտասարդաց քրիստոնեական ընկերակցության աշխատակից Ս.Ֆ.Հ. Քրաթերնի հաշվետվությունը Հայաստանի Հանրապետություն կատարած այցելության մասին (1920 թ.).
Համար 2 (2020), էջ 285-293


Գրախոսություններ

Հակոբյան, Արմինե Գագիկ Սուքիասյան, Գիրքը և գրադարանային տեղեկատվական մշակույթը Արցախում։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, Հեղ. հրատ., 2020, 108 էջ.
Համար 2 (2020), էջ 294-296


Մեր հոբելյարները

Անդրանիկյան, Արթուր Գևորգ Կարապետյան, Երկերի ժողովածու, երկու հատորով, հ. 1, 644 էջ, հ. 2, 512 էջ, Երևան, «ՎՄՎ-Պրինտ» ՍՊԸ հրատ., 2019.
Համար 2 (2020), էջ 297-299


Մարտիրոսյան, Ռադիկ and Սուվարյան, Յուրի and Սաֆրաստյան, Ռուբեն Նիկոլայ Հովհաննիսյան. ականավոր գիտնականը և հասարակական գործիչը.
Համար 2 (2020), էջ 300-307


Հարությունյան, Համլետ Հայրենական մեծ պատերազմի անխոնջ տարեգիրը (Կլիմենտ Հարությունյանի 80-ամյակի առթիվ.
Համար 2 (2020), էջ 308-314