ԱՐԽԻՎ ARCHIVE

Հայաստանի Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տեղեկագիր: Մեխանիկա

2005, vol. 58
1 2 3 4
2004, vol. 57
1 2 3 4
2003, vol. 56
1 2 3 4
2002, vol. 55    
1 2 3 4
2001 vol. 54
1 2 3 4
2000 vol. 53
1 2 3 4
1999, vol. 52
1 2 3 4 Additional issue
1998, vol 51
1 2 3 4
1997, vol. 50
1 2 3-4
1996, vol. 49
1 2 3 4
1995, vol. 48
1 2 3 4
1994, vol. 47
1-2 3-4 5-6

Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ակադեմիայի Տեղեկագիր: Մեխանիկա

1993, vol. 46    
1-2 3-4
1992, vol. 45
1-2
1991 vol. 44
1 2 3 4 5 6

ՀՍՍՀ ԳԱ Տեղեկագիր: Մեխանիկա = HSSH GA Texekagir: Mexanika

1990, vol. 43
1 2 3 4 5 6
1989, vol. 42
1 2 3 4 5 6
1988 vol. 41
1 2 3 4 5 6
1987, vol. 40    
1 2 3 4 5 6
1986 vol. 39
1 2 3 4 5 6
1985, vol. 38
1 2 3 4 5 6
1984, vol. 37
1 2 3 4 5 6
1983, vol. 36
1 2 3 4 5 6
1982, vol. 35
1 2 3 4 5 6
1981, vol. 34    
1 2 3 4 5 6
1980, vol. 33
1 2 3 4 5 6
1979, vol. 32
1 2 3 4 5 6
1978, vol. 31
1 2 3 4 5 6
1977, vol. 30
1 2 3 4 5 6
1976, vol. 29
1 2 3 4 5 6
1975, vol. 28
1 2 3 4 5 6
1974, vol. 27
1 2 3 4 5 6
1973, vol. 26
1 2 3 4 5 6
1972, vol. 25
1 2 3 4 5 6
1971, vol. 24
1 2 3 4 5 6
1970, vol. 23
1 2 3 4 5 6
1969, vol. 22
1 2 3 4 5 6
1968, vol. 21
1 2 3 4 5-6
1967, vol. 20
1 2 3 4 5 6
1966, vol. 19
1 2 3 4 5 6