Նոր շրջան
Հատուկ թողարկում (2013)

Մանուկեան, Նուրհան Արք. Փոխան խմբագրականի.
2013, էջ 5-6


Խմբագրական Ընտրութիւն Պատրիարքի Առաքելական Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի.
2013, էջ 7-12


Խմբագրական Շնորհաւորական հեռագրեր նորընտիր Պատրիարքի ընտրութեան առթիւ.
2013, էջ 13-16


Խմբագրական Ընտրութիւն Լուսարարապետի Առաքելական Սրբոյ Աթոռոյն Երուսաղէմի.
2013, էջ 17-19


Խմբագրական Ամեն. Տ. Նուրհան արք. Մանուկեան նորընտիր Պատրիարք Առաքելական Աթոռոյն Երուսաղէմի. Կենսագրական Գիծեր.
2013, էջ 20


Խմբագրական Պաղեստինի Պետութեան Նախագահ՝ Մահմուտ Ապպաս Ճանաչման Գիր Կը Յանձնէ Երուսաղէմի Նորընտիր Հայ Պատրիարքին.
2013, էջ 21-22


Խմբագրական Պաղեստինի Պետութեան հաստատագրին օրինակը.
2013, էջ 23


Խմբագրական Յորդանանի Հաշիմական Թագաւոր Ապտալլա Պըն Հիւսէյն Հաստատագիր Կը Յանձնէ Երուսաղէմի Նորընտիր Հայ Պատրիարքին.
2013, էջ 24-25


Խմբագրական Յորդանանի Հաշիմական Թագաւորի հաստատագրին օրինակը.
2013, էջ 26


Խմբագրական Իսրայէլի Պետութեան Ճանաչման Գիրը Երուսաղէմի Նորընտիր Պատրիարքին.
2013, էջ 27


Խմբագրական Իսրայէլի Պետութեան հաստատագրին օրինակը.
2013, էջ 28-29


Խմբագրական Գահակալութեան հանդիսութիւն Ամեն. Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի Երուսաղէմի Առաքելական Աթոռոյն 97-րդ Պատրիարքին.
2013, էջ 30-48


Մելքոնեան, Նահապետ Շնորհաւորական հեռագրեր նորընտիր Պատրիարքի գահակալութեան առթիւ.
2013, էջ 49-50


Տ. Վ. Կարգապահութիւնը անհրաժեշտ է.
2013, էջ 51-52


Խմբագրական Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր Անդրանիկ Պաշտօնական Մուտքը Բեթղեհէմի Սուրբ Ծննդեան Տաճար.
2013, էջ 52-53


Խմբագրական Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր Անդրանիկ Պաշտօնական Մուտքը Ս. Յարութեան Տաճար.
2013, էջ 54-55


Խմբագրական Քէնթըրպըրիի նորընտիր Արքեպիսկոպոսի այցելութիւնը Հայոց Պատրիարքարան.
2013, էջ 56-57


Խմբագրական Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր Առաջին Պաշտօնական Այցելութիւնը Յորդանանահայութեան.
2013, էջ 58-59


Ներսէսեան, Ներսէս Ամեն. Տէր Նուրհան Պատրիարք Սրբազան Հօր Անդրանիկ այցելութիւնը Յորդանան.
2013, էջ 60-63


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
2013, էջ 64