Նոր շրջան
Հտ. 82 (2015), № 10-12

Ն. Ա. Մ. Խմբագրական.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 3


Տէրտէրեան, Եղիշէ Վրդ. Փորձառութեան դասը.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 4-6


Եղիվարդ Լապտերիս.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 6


Ն.Ա.Մ. Ս. Ծննդեան Պատգամ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 7-9


Խմբագրական Նախ. Մ. Աբբաս Բեթղեհէմի Մէջ. Ողջոյնի Խօսքը.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 10


Պէշիկթաշլեան, Մկրտիչ Երգ Ծննդեան.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 11


Մանաւեան, Յրթ. Սրկ. Յաղթական Վերադարձ Երուսաղէմէն դէպի Պոլիս. Մեծ տարագրեալ երկաթէ Պատրիարքին Հայոց Ամեն. Տ. Տ. Մատթէոս Սրբազան Արքեպիսկոպոս Իզմիրլեան.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 12


Ամանորեայ աղերսանքներ

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Յամեցած Ստուգայց.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 13-15


Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. Սրբալոյս Միւռոնօրհնէք Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի մէջ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 16-17


Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. Վերածնունդ Արեւմտահայութեան ԺԶ.-ԺԸ. դարերուն.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 17-22


Հայ ինքնութիւն

Արլըն, Մայքըլ Ճ. Անցք Դէպի Արարատ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 23-24


Պալագեան, Փիթըր Ճակատագրի սեւ շունը.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 24-25


Հինդլեան, Գէորգ Սահակ Կաթողիկոս, Ճեմալ Փաշա եւ Ս. Աթոռ (1914-1917).
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 26-31


Խմբագրական Կը յիշէ Նախկին Սաղիմահայ Նիքոլա Ռոմաշուք (Հոլանտա).
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 32-33


Ուխտագնացի յուշեր

Մարզպանցի, Մ. Հիւսիսային կողմն աշխարհի... Համշէն.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 34-37


Գրական ուսումնասիրութիւն

Մկրտումեան, Արտուշ Աւետիք Իսահակեանի «Աբու-Լալա Մահարի» պոէմը.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 38-48


Հայ դպրոց, Հայոց լեզու

Նալպանտեան, Յովսէփ Ազգային մտահոգութիւններ Սփիւռքեան Հայապահպանում (Յաջողա՞ծ ենք... թէ՞ ձախողած).
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 49-51


Tutunjian, Jirair Language Pollution Persists.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 52-53


Ղազարեան, Վաչէ Ազգ. Ժողովի Նիստերուն Ատենագրութիւնները (1919-1922).
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 54-62


Nersessian, Nerses The impact of the Genocide of 1915 on the Armenian Orthodox Apostolic Church.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 63-74


Դիմաստուեր

Ն. Վ. Մ. Քաջ Սագոն.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 75-77


Մ. Գ. Շահեկան Հարցազրոյց Տ. Պարետ Ծ. Վրդ. Երէցեանի Հետ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 78-79


Պուրճէքեան, Բագրատ Վրդ. Հին Խաչքարերու յայտնաբերում Սրբոց Յակոբեանց Մայր Տաճարին Մէջ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 80-93


Զաքարեան, Տ. Գեղամ Ծ. Վրդ. and Պալեան, Տ. Ասպետ Վրդ. Եկեղեցական Կեանք.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 94-97


Խմբագրական Շնորհակալութեամբ ստացած ենք հետեւեալ արտաբուխ նուիրատուութիւնները Ս. Յակոբայ Տաճարի նորոգութեան առթիւ.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 98


Խմբագրական Գլխավոր խմբագիր.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 98


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 99


Խմբագրական «Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.
Հտ. 82 (2015), № 10-12, էջ 100