Նոր շրջան
Հտ. 82 (2015), № 5-9

Ն. Ա. Մ. Տիրոջ Այլակերպութեան Խորհուրդը.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 3-5


Խմբագրական Աւետարան ըստ Մատթէոսի.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 5


Դաւանաբանական

Ներսէսեան, Ներսէս Աւագ Քհն. Ուղղափառ Եկեղեցիների Դաւանանքը «Առաջնութեան» եւ «Գահերէցութեան» խնդրի շուրջ.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 6-14


Քիւրտեան, Յարութիւն Երուսաղէմի Պատրիարքութեան Սկիզբն ու Շարունակութիւնը.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 15-21


Քարոզ

Պուրճէքեան, Բագրատ Վրդ. Անիրաւ Տնտեսին Առակը.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 22-24


Այժմէական

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Հայ Եկեղեցին եւ Հայ Եկեղեցականը 21-րդ դարու սեմին.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 25-34


Չափատարեան, Նազարէթ Հոգեշունչ Քառեակներ.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 34


Կարևոր Հրատարակութիււններ

Արզումանեան, Զաւէն Աւագ. Քհնյ. Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Շարականներու հեղինակները 5-րդ դարէն 14-րդ դար. Հեղինակ՝ Գէորգ Սրկ. Փանոյեան, Լոս Անճելըս, 2011.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 35-38


Հայոց Լեզու

Տիգրանեան, Եղիա and Գոճայեան, Մինաս Մաքրազտել Հայերէնը.- Վկայութիւններ Հայոց Լեզուի մասին.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 39-43


Նյութեր Պատմութեան Համար

Ղազարեան, Վաչէ Ազգային Ժողովի Նիստերու Սեւագիր Ատենագրութիւններ 1919-1922.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 44-54


Խմբագրական Կենսագրութիւն Զաւէն Պատրիարք Տէր Եղիայեանի.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 54


Տարուան Գիրքը

Եափուճեան, Աւետիս «Անհանգստացուցիչ ցեղասպանութիւն մը». Հեղինակ՝ Ճեֆրի Ռոպերթսըն.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 55-59


Wolff-Metternich, Paul Testimony.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 59


Ուխտագնացի Յուշեր

Մարզպանցի, Մ. Ծովք կամ Մորմոքի Ճիչեր Լիճին Յատակէն (Պատմական Հայաստան Ուխտագնացութեան յուշերէս).
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 60-61


Riza, Ahmed Testimony.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 61


Եղիվարդ Արշալոյսին.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 61


Միւռոնօրհնէք

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Այց Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 62-67


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը Սրբալոյս Միւռոնի Օրհնութեան Առթիւ.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 68-70


Խմբագրական Եկեղեցական կեանք.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 71-75


Խմբագրական Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի Գոհար Խօսքերէն.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 75-76


Խմբագրական Պաշտօնականք.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 76-78


Խմբագրական Քաջալերական նամակ Թորոնթոյէն, Գանատա.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 78


Խմբագրական Կարեւոր Յաւելում մը.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 78


Խմբագրական «Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.- Գլխավոր խմբագիր.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 79


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Հտ. 82 (2015), № 5-9, էջ 80