Նոր շրջան 2016, Հտ. 85/86, № 7-12

Ն.Ա.Մ. Ամանորը.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 3-4


Տերտէրեան, Եղիշէ Պատրիարք Ամանոր.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 4


Ազգային մտահոգութիւններ

Նալպանտեան, Ա. Զենոբ Քհնյ. Հեռուստաքարոզչութիւն.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 5-8


Խմբագրական Եղիշէ Պատրիարք Տէրտէրեանէն մտածումներ.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 8


Նիւթեր Պատմութեան համար

Ղազարեան, Վաչէ Ազգային Ժողովի Նիստերու Սեւագիր Ատենագրութիւններ 1919-1922.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 9-28


Խմբագրական Եղիշէ Պատր. Տէրտէրեանի Պատգամներէն.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 28


Մարզպանցի, Մ. Ուխտագնացի Յուշեր.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 29-31


Գիրքերու հետ

Արզումանեան, Դոկտ.Զաւէն Ա. Քհնյ. Օրմանեան Մաղաքիա Պատրիարքի «Հայոց Եկեղեցին» Երկին Անգլերէն Վերջին Հրատարակութիւնը 2016 թուին Աչքառու Թերութեան Առիթով.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 32-33


Գոճայեան, Դոկտ. Մինաս Հայ Դպրոցը Լոյսի Տաճար մը.Մելգոնեան Կրթական Հաստատութեան Աւանդը.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 34-39


Մանուկեան, Նուրհան Արք. Գիր Ողջոյնի առ Մելգոնեանցիք.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 40


Խմբագրական Նոր գիրքեր.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 41-42


Հայ մանրանկարչական արուեստ

Մանուկեան, Սեդա Մատթէոս Աւետարանչի նորայայտ պատկերը ՄՄ Հմր 5546 ձեռագրում.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 43-50


Խմբագրական Ծովանկարիչ Յովհաննէս Այվազովսքի, Ղրիմի ամենէն նշանաւոր հայը.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 50


Nshanian, Bishop Mesrop Sts. James Press of the Apostolic see of Jerusalem on the Occasion of its Centennial 1833-1933.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 51-69


Բանուչեան, Արշակ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց Մատենադարանում պահպանուող մի վաւերագրի մասին.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 70-88


Ներսէսեան, Տ. Ներսէս Ա. Քհյ. Պատասխան.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 89-91


Նորատունկեան, Գաբրիէլ Էֆ. Մինչեւ Լոզան եւ հայակական պատուիրակութիւնները.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 92-95


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Ցեղասպանութեան թեման Ժանսեմի նկարներում.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 96-97


Մանուկեան, Նուրհան Արք. Շնորհաւորագիր Ամենապատիւ Պատրիարք Հօր կօղմէ.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 98


Խմբագրական Ամենապատիւ Պատրիարք Հօր ողջոյնի խօսքը.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 99


Խմբագրական Եկեղեցական կեանք.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 100-104


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Պաշտօնականք.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 104-107


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12, էջ 108


Խմբագրական «Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Հտ. 85/86 (2016), № 7-12