Նոր շրջան 2017, Հտ. 87, № 1-3

ՆԱՄ Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր Ս. Ծննդեան պատգամը.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 3-4


Խմբագրական Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ-ի Ս. Ծննդեան պատգամը.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 5-6


Խմբագրական Հ. Հ. Պաշտպանութեան նախարարի Ս. Ծննդեան շնորհաւորական մաղթանքը.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 7


Հրապարակախօսական

Տէրտէրեան, Եղիշէ Վրդ. Երուսաղէմի Աթոռը երէկ եւ այսօր.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 8-10


Վաւերագրային

Մաղալեան, Արտակ Երուսաղէմի Հայոց Պատրիարք Պօղոս Վանէցու նամակը Արցախի Մելիքներին.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 11-12


Գրական-յուշագրական

Մարզպանցի, Մ. Լեւոնի բերդ եւ քոզանուած Սիս.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 13-18


Ռուսինեան, Նահապետ Կիլիկիա.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 18


Նիւթեր պատմութեան համար

Ղազարեան, Վաչէ Վաւերագրային. Ազգային նիստերու Ատենագրութիւններ, 1919-1922.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 19-24


Հինդլեան, Գէորգ and Գոճայեան, Մինաս Անհայտ չեն կորած անոնք,այլ կը հանգչին Երուսաղէմի Ս. Փրկիչ գերեզմանատան մեջ.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 25-27


Խմբագրական Շարական Սրբոյ Սարգսի Զօրավարին.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 27


Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Հոգեւոր Հօր տեսանկիւնէն.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 28-31


Գիրքերու հետքերով

Մագսուտեան, Գրիգոր Վրդ. Յիշատակներ հին գրքի մը մասին.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 32-33


Andreasian, Ellie Ethnic education for ethnic identity enhancement.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 34-36


Սեզա, Սիրան Կարմիր Սուլթանը եւ ուրիշ բաներ.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 37-40


Գավուքճեան, Մարտիրոս Ուխտանէս Պատմիչի երկը անգլերէնի թարգմանուած.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 40-42


Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. Եգիպտահայ Թեմը. հարիւրամեայ տարեդարձ 1914-2014.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 43-46


Գոճայեան, Մինաս «Հիւսիս-Արեւելեան Միջերկրականի Հայ բնակավայրերը» ժողովածուն (Armenian Communities of the Northeastern Mediterranean, Musa Dagh, Dort-Yol, Kessab).
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 47-50


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Եղիշէ Արք. Տէրտէրեանի (Եղիվարդի) գրական ժառանգութիւնը.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 51-52


Ն. Ա. Ա. Նոր հրատարակութիւն Գրիգոր Պատրիարք Շղթայակիրի մասին.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 53


Հայ մանրանկարչութեան հետքերով

Յարութիւնեան, Խաչիկ Մինաս Ամդեցու մի եզակի դիմանկարի մասին.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 54-60


Գրականագիտական

Մերջանեան, Տաթեւիկ Լեւոն Բաշալեանի «Խաչախճին» նորավէպը զուգահեռի մէջ.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 61-64


Խմբագրական Կանոն Յովհաննու Մկրտչի.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 64


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Վերաբացում Քրիստոսի Ս. գերեզմանի.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 65


Գ. Ծ. Վ. Զ. Եկեղեցական կեանք.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 66-69


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Պաշտօնականք.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 70-73


Խմբագրական Հանգիստ. Ի Տէր հանգեաւ Գերշ. Տ. Մեսրոպ Արք. Գրիգորեան (1932-2017).
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 74


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Հտ. 87 (2017), № 1-3, էջ 75-76


Խմբագրական «Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.
Հտ. 87 (2017), № 1-3