Նոր շրջան 2017, Հտ. 88, № 4-6

Մանուկեան, Նուրհան Արք. Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր Ս. Յարութեան պատգամը.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 2-3


Եղիվարդ Նոր Երուսաղէմը.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 4-7


Կրօնական

Ն. Ա. Մ. Յովսէփ Արեմաթացի.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 8-10


Խմբագրական Կանոն Աշխարհամատրան Կիւրակէին.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 10


Nersessian, Nerses On celebrating "Veiled" liturgy (Gots' Patarag) on Sundays of Lent Great Lent Curtain in the Armenian Church. .
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 11-13


Բանասիրական

Խմբագրական Կանոն Սրբոց Թարգմանչաց.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 13


Պետրոսեան, Յովհաննէս Խոհեր Գրիգոր Մագիստրոսի մասին.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 14-19


Նիւթեր պատմութեան համար

Ղազարեան, Վաչէ Վաւերագրական. Ազգային նիստերու Ատենագրութիւններ 1919–1922.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 20-25


Յովսէփեան, Մարիամ Արեւմտահայութեան ներգաղթի եւ որբերի հիմնախնդիրները Հայաստանի 1-ին Հանրապետութիւնում՝ ըստ «Ճակատամարտ» օրաթերթի հրապարակումների (1918-1920).
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ26-31


Նշանաւոր հոգեւեր հայրեր

Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. Տ. Տ. Գարեգին Ա. Յովսէփեանց գիտնական Կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկիոյ (1943-1952).
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 32-34


Կենցաղային

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Ծաղկաչափւորութիւն.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 35-36


Գրականագիտական

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Եղիվարդի «Ապրիլ 24» բանաստեղծութիւնների ժողովածուն.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 36-39


Մերջանեան, Տաթեւիկ Արարմամաբ յաւերժանալու խորհուրդը Համաստեղի «Տափան Մարգար» նորավէպում.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 40-42


Յուշագրական

Մարզպանցի, Մ. Դէպի Մեծ Հայք կամ Եփրատի անցքը.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 43-46


Խմբագրական Եկեղեցական կեանք.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 47-50


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Պաշտօնականք.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 51-56


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Հտ. 88 (2017), № 4-6, էջ 57


Խմբագրական «Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.
Հտ. 88 (2017), № 4-6