Նոր շրջան
Ղ Տարի (2018), Թիւ 10-12

Խմբագրական Խմբագիր.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12


Խմբագրական

Խմբագրական Նոր Տարի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 355-356


Ն. Ա. Մ. Ամանորեայ խոհեր.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 356


Սուրբ գրական

Եղիշէ Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեան Ծննդեան պատմութիւն (Բեթղեհէմ երթալ չուզող հովիւը).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 357-358


Ն. Ա. Մ. Կատարելութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 359-361


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 361


Ն. Ա. Մ. Սիրեցէ՛ք զթշնամիս ձեր.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 362-363


Կրօնական

Ներսէսեան, Ներսէս Աւ. Քահանայ Յիսուսի կերպարը Սուրբ Յովհաննէսի աւետարանում․ Չորրորդ աւետարանի կառուցուածքը եւ հարցեր՝ կապուած Յովհաննէսի Քրիստոսաբանութեան հետ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 364-384


Եկեղեցագիտական

Մակարեան, Արման Ռուսաստանի Արմաւիր քաղաքի Հայկական Եկեղեցիները եւ նորաստեղծ որմնանկարները.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 385-389


Բանասիրական

Պէրպէրեան, Վալտեր Լեզուի արտայայտչամիջոցները Գրիգոր Նարեկացու «Մատեան Ողբերգութեան» պոեմում.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 390-395


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 395


Գրական

Մերջանեան, Տաթեւիկ Արեւմտահայ նորավէպի ինքնութիւնը եւ նրա տեսական հիմնաւորումը.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 396-406


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 406


Պատմական

Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ Արարայի ճակատամարտը եւ Հայկական լեգէոնը (100-ամեակի առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 407-409


Անտիպ էջեր

Տէրտէրեան, Եղիշէ Արքեպս. Ձերդ Վսեմութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 410-411


Յոբելեաններ

Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ Երուսաղէմի Սրբոց Յակոբեանց տպարան (Հիմնադրութեան 185-ամեակին առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 412-414


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 414


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Յակոբ Օշական Գրագէտը (Ծննդեան 135-ամեակի առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 415-421


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 421


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Անմահ Քերթողը՝ Մկրտիչ Պէշիկթաշլեան (Ծննդեան 190-ամեակի առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 422-428


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 428


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Յակոբ Կոջոյեան Նկարիչ «Հէքիաթասացը» (Ծննդեան 135-ակ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 429-432


Խմբագրական Վաթսուն տարի առաջ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 433-434


Տեղեկագիր

Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ Պարսպապատուեցաւ կալուած մը եւս.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 435-436


Խմբագրական Այլեւայլք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 437-441


Խմբագրական Սուրբ Յակոբի ներսէն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 442-447


Ղարիպեան, Սեւան Արք. Բարեպաշտական նուէրներ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 448-450


Տխրունի

Խմբագրական Հանգիստ Հոգշ. Տ. Ռազմիկ Վարդապետ Պօղոսեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 451-452


Խմբագրական Ամենապատիւ Պատրիարք Սրբազան Հօր կողմէ՝ խօսուած դամբանականը ի Սիտնի, Աւստրալիա.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 452-453


Խմբագրական Յօդուածագիրներու ուշադրութեան.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 454


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 455-457


Խմբագրական Ցանկ նիւթոց 2018 տարւոյ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12, էջ 458-465


Խմբագրական Նկարներ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12


Խմբագրական «Սիոն» ի բաժանորդագրութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 10-12