Նոր շրջան
Ղ Տարի (2018), Թիւ 7-9

Խմբագրական Խմբագիր.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9


Խմբագրական

Խմբագրական Խմբագրական.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 227


Կրօնական

Ն. Ա. Մ. «Թէ մոռացայց զքեզ Երուսաղէմ, մոռասցի եւ զիս աջ իմ» (Սաղմ. 137:5).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 228-229


Ն. Ա. Մ. «Եւ արդ՝ եթէ թագաւորութիւն յանձն իւր բաժանեսցի ո՛չ կարէ կալ թագաւորութիւն այն...» (Մարկոս Գ:24-25).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 230-231


Ն. Ա. Մ. «Եւ զկէսն արար յաստուած դրօշեալ. եւ խոնարհեալ երկիր եպագ նմա. յաղօթս կայ առ նա եւ ասէ, Փրկեա զիս, զի աստուած իմ ես դու» (Եսայի 44:17).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 232-235


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 235


Nersessian, Nerses Vrej Grigor Naregatsi, mystic and poet: The soul's search for immediacy with God.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 236-258


Գրական

Մերջանեան, Տաթեւիկ Արեւմտահայ նորավէպի առանցքային թեման և հիմնական բովանդակութիւնը.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 259-269


Արեւշատեան, Աստղիկ Վարուժան Ոսկանեանի «Շշուկների մատեան» վէպը բախտինեան քրոնոտոպի հայեացքով.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 270-277


Նուրիկեան, Բենիամին Կաթիլ մը իւղ Ս. Մեսրոպէն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 278-280


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 280


Լեզուաբանական

Պէրպէրեան, Վալտեր Վեց հոլովների ըմբռնման լեզուաբանական հիմնաւորումները.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 281-285


Գրախօսական

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Թագուհի Շիշմանեան (Օր. Մենիկ), աշխատասիրութեամբ Ալ. Ա. Մակարեանի, Երկեր, Երեւան, Նաիրի, 2015, էջ 203.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 286-289


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 289


Պատմական

Պետրոսեան, Յովհաննէս Սարկաւագ Յովհաննէս Դրասխանակերտցին և իր «Պատմութիւն Հայոցը».
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 290-298


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 298


Յոբելեաններ

ԳոյաՃեան, Մինաս դոկտ. Զապէլ Եսայեան երեւոյթը 20-րդ դարասկզբի հայ իրականութեան մէջ (Համառօտ ակնարկ ծննդեան 140 և մահուան 75-ամեակներուն առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 299-304


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Փոքրիկ ծաղկեփունջ մը մարմարեայ շիրմաքարին (Վազգէն Ա. Վեհափառի ծննդեան 110-ամեայ յոբելեանին առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 305-312


Բաղդասարեան, Կորիւն Վարդապետ 175-ամեայ Ժառանգաւորաց Վարժարանը (Հիմնադրութեան յոբելեանին առթիւ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 313-316


Խմբագրական Խորհուրդ եւ խօսք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 316


Ալոյեան, Ներսեհ Աբեղայ Գուրգէն Մահարիի անթառամ յիշատակին (Ծննդեան 115-ամեակ).
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 317-324


Խմբագրական Քահանայութեան 55-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Սամուէլ Ծ. Վարդապետ Աղոյեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 325


Խմբագրական Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Հայրիկ Վարդապետ Գալայճեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 325-326


Խմբագրական Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Վանիկ Վարդապետ Մանկասարեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 326


Խմբագրական Քահանայութեան 40-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Բաբգէն Ծ. Վարդապետ Անուշեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 326-327


Խմբագրական Քահանայութեան 35-ամեակ Հոգեշնորհ Տ. Գուսան Վարդապետ Ալճանեանի.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 327


Անտիպ էջեր

Տէրտէրեան, Եղիշէ Արքեպս. Աբոն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 328-329


Խմբագրական Յիսուն տարի առաջ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 330-331


Տեղեկագիր

Աղոյեան, Սամուէլ Ծ. Վրդ. Ս. Յարութեան տաճարի հայկական բաժիններու նորոգութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 332-342


Խմբագրական Այլեւայլք.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 343-345


Խմբագրական Սուրբ Յակոբի ներսէն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 346-350


Խմբագրական Յոդուածագիրներու ուշադրութեան.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 351


Խմբագրական Բովանդակութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9, էջ 352-354


Խմբագրական Նկարներ.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9


Խմբագրական «Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Ղ Տարի (2018), թիւ 7-9