Հատոր 72 (2019)

Համար 4

Խմբագրական Կազմ և այլն.
Հատոր 72 (2019), համար 4


Խմբագրական Խմբագրական կոլեգիա.
Հատոր 72 (2019), համար 4


Վարդանյան, Դ. Գ. Պղնձային խտանյութի վերամշակման օպտիմալ տեխնոլոգիական ցիկլի ընտրումը` արժեքավոր մետաղների համալիր կորզման նպատակով.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 441-449


Աղբալյան, Ս. Գ., Վասիլյան, Գ. Ա., Սարգսյան, Ա. Ռ. Պղնձի հիմքով բարձր էլեկտրահաղորդականությամբ և ջերմակայունությամբ շերտավոր փոշեկոմպոզիտային նյութերի ջերմային մշակումը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 450-458


Карапетян, А. Н., Оганесян, К. В., Меликсетян, Н. Г., Сароян, В. В. Изучение деформационного поведения модифицированных гетероцепных полимеров.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 459-466


Մանուկյան, Լ. Ա., Ղազարյան, Ա. Ա., Ղազարյան, Գ. Հ. Կիրճում կազմավորվող բազմաստիճան լցակույտի ֆիզիկական մոդելում համարժեք նյութերի ընտրությունը և ամրության ցուցանիշների որոշումը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 467-477


Բալասանյան, Լ. Ս. Մաթեմատիկական մոդելավորմամբ լեռնաբարձունքային բացահանքի կողերում լարվածային վիճակի գնահատումը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 478-490


Мамиконян, Б. М., Меликян, Т. А. Измерение взаимной индуктивности катушек фазовым методом.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 491-502


Карапетян, А. К., Бадалян, Б. Ф. Усовершенствование мультисенсорной системы дрон-детекции.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 503-512


Ստեփանյան, Ա. Հ., Մանուկյան, Տ. Շ., Էյրամջյան, Ս. Գ. Ուղղորդված շրջանաձև բևեռացմամբ անտենայի նախագծման եղանակը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 513-519


Apikyan, R. K. GPS satellites parallel C/A code generation.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 520-524


Дарбинян, А. Г. Система управления квадрокоптером с обобщенной кинематической схемой установки пропеллеров.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 525-538


Բալջյան, Վ. Պ., Բաբայան, Գ. Ռ. Կամրջային անցումներում հունային ողողումների կանխատեսման մեթոդի մշակումը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 539-546


Հակոբյան, Ռ. Զ., Ավանեսովա, Ի. Ս. Լավարկման չափանիշները հանովի հանուկընդունիչ արկերով հորատելիս.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 547-550


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 551-553


Խմբագրական «Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի և Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի տեղեկագիր. տեխնիկական գիտությունների սերիա» հանդեսը.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 554


Խմբագրական Հոդվածների ձևավորման կանոնները.
Հատոր 72 (2019), համար 4, էջ 555-557