Գլխավոր խմբագիր
ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ
(տեխնիկական գիտությունների թեկնածու)

Խմբագրական խորհուրդ
դոկտոր ԱՎԴՈՅԱՆ ԼԵՎՈՆ (ԱՄՆ),
ԲԱՅՐԱՄՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆ (Եգիպտոս)
ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՄԱՅԱ
 (պատասխանատու քարտուղար),
բանասիրական գիտ. թեկն. (Հայաստան)
դոկտոր ԿՈՎԱՉ ԲԱԼԻՆՏ
 (Հունգարիա)
ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՀԱՅԿԱՆՈՒՇ (Հայաստան)
ՄԻՆԱՍՅԱՆ ԿԱՐԱՊԵՏ (Հայաստան)
ՆԱԼՊԱՆՏԵԱՆ ՅՈՎՍԵՓ
(ԱՄՆ)
ՇԻՐԻՆՅԱՆ ԱՆՆԱ
(Հայաստան)
ՉՈՒԼՅԱՆ ԱՆՆԱ , բանասիրական գիտ. թեկն.
(Հայաստան)
ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ ԳԱԳԻԿ, մանկավարժական գիտ. դոկտոր
(Հայաստան)
ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԿԱՐՈ, բանասիրական գիտ. թեկն. (Հայաստան)
ՏԵՐ ԱՐԱՐԱՏ ՔԱՀԱՆԱ ՊՈՂՈՍՅԱՆ (Հայաստան)
ՏԵՐ-ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՆԵՐՍԵՍ, պատմական գիտ. թեկն.
(Հայաստան)
ՏՈՆՈՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆ
(Հայաստան)
ՓԵՀԼԻՎԱՆՅԱՆ ՄԵԼԻՆԵ
(Գերմանիա)

Editor in Chief
Dr. ZARGARYAN TIGRAN

Editorial Board:
Dr. Avdoyan Levon (USA),
Bayramian Souren (Egypt),
Dr. Chulyan Anna
(Armenia),
Father Ararat Poghosyan
 (Armenia),
Ghazaryan Haykanush (Armenia),
Dr. Grigoryan Maya – Executive Secretary (Armenia),
Dr. Kovacs Balint
(Hungary),
Minasyan Karapet
(Armenia),
Nalbandian Hovsep
(USA),
Pehlivanian Meline
(Germany),
Shirinyan Anna (Armenia),
Dr. Sukiasyan Gagik (Armenia),
Dr. Ter-Vardanyan Nerses
(Armenia),
Tonoyan Ruzan
(Armenia),
Dr. Vardanyan Karo
(Armenia)