Volume 72, (2019) Issue 2

Editorial, Board Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 72 (2019) Issue 2


Editorial, Board Բովանդակություն.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 1-2

Serobyan, V. and Grigoryan, A. and Mottequin, B. and Mayilyan, R. and Crônier, C., Danelian T. Biostratigraphy of the upper devonian trigonirhynchiid brachiopods (rhynchonellida) from Armenia.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 3-18


Меликсетян, Х. and Никогосян, И. and Джрбашян, Р. and Геворгян, Р. and Навасардян, Г. and Григорян, Э. and Мкртчян, М. Четвертичный моногенный вулканизм Капанского блока: вулканология, геохронология и геохимия (юв часть Республики Армения).
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 19-42


Ավագյան, Թ. Ա. and Ստեփանյան, Ժ. Հ. and Մկրտչյան, Ս. Վ. and Հովակիմյան, Հ. Գ. Հայաստանի նստվածքային և հրաբխանստվածքային դիատոմիտային հանքավայրերի նյութական կազմի, որակի և շահագործման առանձնահատկությունները.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 43-54


Քարամյան, Ռ. Ա. and Իգիթյան, Հ. Ա. and Մինասյան, Ռ. Ս. Քրոմիտի հանքավայրերի ֆիզիկա-երկրաբանական մոդելները որպես երկրաֆիզիկական մեթոդների համալիրի ընտրության հիմք.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 55-63

Հարությունյան, Ռ. Ա. Խոտակերաց վանքի (Հայաստանի Հանրապետության Վայոց Ձորի մարզ) IX-X-րդ դարերում ավերումների երկրաբանական պատճառների մասին.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 64-73

Матевосян, А. К. К вопросу геоэлектрокартирования палеорельефа.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 74-83

Grigoryan, T. E. and Sahakyan, K. Cleaning method for planktonic foraminifera shells: An optimised procedure.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 84-85

Խմբագրական Գիտական խրոնիկա.
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 86-87

Մելքոնյան, Ռ. Լ. Ավագյան Թոռնիկ Արսենի (1935-2019).
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 88-89

Մելքոնյան, Ռ. Լ. Սիմոն Հովհաննեսի Աչիքգյոզյան (ծննդյան 80-ամյակին).
Volume 72 (2019) Issue 2, pp. 90-91