Volume 73 (2020), Issue 1

Խմբագրական Կազմ; Խմբագրական կոլեգիա
Volume 73 (2020) Issue 1


Խմբագրական Բովանդակություն; Содержание; Contents.
Volume 73 (2020) Issue 1


Sahakyan, Lilit and Grigoryan, Taron and Avagyan, Ara and Zakrevskaya, Elena and Stepanyan, Zhanna and Hayrapetyan, Aregnaz Upper Eocene-Lower Oligocene Shaghap reef (Armenia): composition and paleoenvironment.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 3-15


Պողոսյան, Դ. Կ. Հայաստանի Հանրապետությունուն շրջակա միջավայրի պահպանության զարգացման որոշ հեռանկարների մասին.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 16-23


Դեմիրճյան, Ս. Մ. and Սարգսյան, Ռ.Ս. Գեղամա և Վարդենիսի լեռնա- տարածքների երկրաբանատեկտոնական և ջրաերկրաբանական կառուցվածքների ուսումնասիրությունը մորֆոմետրիական մեթոդի կիրառմամբ.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 24-28


Կարապետյան, Գ. Մ. and Կարապետյան, Դ. Գ. and Բարսեղյան, Գ. Ս. Լեռնային բնատեխնածին լանդշաֆտների գեղագիտական գնահատման սկզբունքները, նպատակները և կիրառական նշանակությունը.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 29-37


Շահինյան, Հ. Վ. and Զաքարյան, Շ. Ս. and Գյուլնազարյան, Շ. Ա. Հիդրոգեոքիմիական մի հազվադեպ երևույթի մասին.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 38-47


Հովհաննիսյան, Ս. Ռ. and Ավետիսյան, Ա. Մ. and Ղազարյան, Կ. Ս. Տեկտոնա- մագնիսական դաշտի էներգիայի կապը սեյսմիկ իրադարձություններից անջատված էներգիայի հետ.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 48-54


Тозалакян, П. В. and Авагян, А. В. and Алавердян, Г. Г. Применение гидроакустического метода для изучения эмиссии газов в озере Севан.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 55-63


Хомизури, Г. П. Изучение геологии Армении российскими и иностранными естествоиспытателями в 1800-1842 гг.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 64-77


Խմբագրական Գիտական խրոնիկա.
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 78-79


Խմբագրական Լիոն Արտավազդի Հախվերդյան (1944-2019).
Volume 73 (2020) Issue 1, pp. 80-81


Խմբագրական Բնագրի ձևավորման կանոնները.
Volume 73 (2020) Issue 1