2019 տարի 7 (2)

Կազմ; Խմբագրական խորհուրդ

Բովանդակություն

Գալուստյան, Ռեգինա Ա. «Միություն և առաջադիմություն» կոմիտեի գաղափարախոսության զարգացումը (1889-1908)
էջ 9-32


Միրզոյան, Էլինա Զ. Կոստանդնուպոլսի երիտթուրքական առաջին ռուսալեզու պարբերականի՝ «Ստամբուլյան լուրերի» որոշ դիտարկումների շուրջ
էջ 33-44


Թաթոյան, Ռոբերտ Ա. Մեկ բնակավայրի եղեռնը. Խլաթի գավառակի Փրխուս գյուղի բնաջնջումը1915 թվականին
էջ 45-57


Մարտոյան, Թեհմինե Ռ. Օսմանյան պետության սահմաններից դուրս.հայերի բնաջնջումը Իրանի Խոյ ու Սալմաստ քաղաքներում 1914-1915 թթ․
էջ 58-82


Ստեփանյան, Ինեսա Գ. «Թեշքիլաթը-մահսուսա», «ԷսԷս», «Պանչասիլայի երիտասարդությունը» կազմակերպությունների գործելակերպի համեմատական վերլուծության փորձ
էջ 83-106


Միրզոյան, Արամ Ռ. «Դորա Սաքայան, Նրանց քշում են անապատները. Կլարա և Ֆրից Զիգրիստ-Հիլթիները Հայոց ցեղասպանության ականատեսներ (1915-1918)», Երևան, 2017, 424 էջ
էջ 107-117


Միրզոյան, Արամ Ռ. Վահագն Նորայրի Դադրյան (Տատրեան)
էջ 118-121


Հեղինակների մասին
էջ 122-125


Էթիկայի կանոններ
էջ 126-133