Volume 10,1946

Магакьян, И. Г. and Ароян-Иашвили, В. Х.   Новые данные по геологии и рудоносности Баргушатского хребта.
Volume 10, (1946), pp. 3-22


Асланян, А. Т. Новые данные по стратиграфии и тектонике Алавердского рудного района.
Volume 10, (1946), pp. 23-30


Заварицкий, А. Н. О некоторых данных вулканологии в связи с изучением четвертичных туфов и туфолав Армении.
Volume 10, (1946), pp. 31-60


Асланян, А. Т. О зависимости между коэфициентом фильтрации и высотой капиллярного поднятия почво-грунтов.
Volume 10, (1946), pp. 61-64


Тер-Степанян, Г. И. О классификации оползневых трещин.
Volume 10, (1946), pp. 65-80


Бурчак-Абрамович, Н. О. Метеорит над горой Арагац (Алагез).
Volume 10, (1946), pp. 81-82


Editorial, Board Ցանկ ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայի «Տեղեկագրի» (Բնական գիտությունների սերիա) մեջ 1946 թ. զետեղված հոդվածների
Volume 10, (1946), pp. 83-94


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա
Volume 10, (1946), pp. 95-96