Volume 2,1946

Асланян, А. Т.  К стратиграфии и структуре меловых отложений Иджеванского района Арм. ССР.
Volume 2, (1946), pp.


Քոչարյան, Ա. Ե. Ղափանի հանքավայրի Կոմսոմոլի հանքի ստրուկտուրայի մասին.
Volume 2, (1946), pp. 17-34


Котляр, В. Н. Структура и генезис мисханского молибденово-медного месторождения в Армении.
Volume 2, (1946), pp. 35-44


Арапов, Ю. А Особенности генезиса и минералогии скарнов некоторых районов Армянской ССР.
Volume 2, (1946), pp. 45-64


Вардапетян, Б. С Дсехское (Туманянское) месторождение огнеупоров в Армянской ССР.
Volume 2, (1946), pp. 65-76


Դավթյան, Գ. Ս Մարգագետնի հողի ջերմաստիճանի փոփոխությունը պարարտացման հետևանքով.
Volume 2, (1946), pp. 77-84


Симонов, М. З. Тонкостенные своды "Армения".
Volume 2, (1946), pp. 85-98


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 2, (1946), pp. 99-100