Volume 4,1945

Лебедев, М. М.  Выбор напраяжения для линии электропередач регулирующей системы.
Volume 4, (1945), pp. 3-10


Дарбинян, М. В. Изыскание методов переработки серпентина.
Volume 4, (1945), pp. 11-18


Дарбинян, М. В. and Погосян, Р. У. Переработка севанского магнезита соляной кислотой и получение хлористого магния и окиси магния
Volume 4, (1945), pp. 19-30


Агасян, П. К. Определение малых количеств в присутствии большых количеств титана.
Volume 4, (1945), pp. 31-38


Асланян, А. Т. Иджеванское месторождение кварцов.
Volume 4, (1945), pp. 39-46


Геворгян, Х. О. Получение кислотоупорных и жароупорных материалов из туфа.
Volume 4, (1945), pp. 47-58


Канканян, А. Г. Опыты получения глинозема из алюминосодержащих пород Ахтинского района Арм. ССР.
Volume 4, (1945), pp. 59-62


Պետրոսյան, Գ. Բ. Ա. Ս. Պոպովի կյանքն ու գործունեությունը.
Volume 4, (1945), pp. 63-78


Editorial, Board ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում.
Volume 4, (1945), pp. 79-82


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 4, (1945), pp. 83-84