Volume 4,1946

Գուլքանյան, Վ. Հ.   Tr. Timopheevi-ի խաչաձևելիությունը ցորենի զանազան տեսակների հետ.
Volume 4, (1946), pp. 3-22


Оганесян, С. Г. Скрещиваемость пщениц при свободном и принудительном опылении.
Volume 4, (1946), pp. 23-32


Бабаджанян, Г. А. Оплодотворение и наследственность.
Volume 4, (1946), pp. 33-46


Սարգսյան, Ս. Մ. Սենյակի ճանճի նյարդային վարմունքը շոշափող մուտացիայի արհեստական ստացման դեպքում.
Volume 4, (1946), pp. 47-52


Դարբինյան, Գ. Հ. Աշնանացանի գարնանացման գործոնների մասին կամ յարովիզացիայի մի նոր եղանակ.
Volume 4, (1946), pp. 53-60


Элленгорн, Я. Е. and Райхель, Б. Л. Математичемкий анализ кривых проницаемости.
Volume 4, (1946), pp. 61-70


Ղազարյան, Վ. Հ. Մի նոր գործիք բույսերի ներհյուսվածքային գազերի ծավալային անալիզի համար (ներհյուսվածքային գազանալիզատոր).
Volume 4, (1946), pp. 71-84


Марджанян, Г. М. Опыт применения ДДТ в борьбе с вредителями сельскохозяйственных культур.
Volume 4, (1946), pp. 85-100


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա
Volume 4, (1946), pp. 101-102