Volume 5-6,1945

Համբարձումյան, Վ. Հ.  ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիայի դերը համաշխարհային գիտության զարգացման մեջ.
Volume 5-6, (1945), pp. 3-8


Կարապետյան, Ս. Կ. Սովետական Միության Գիտությունների Ակադեմիայի դերը Միութենական Ռեսպուբլիկաներում գիտության զարգացման գործում.
Volume 5-6, (1945), pp. 9-14


Գուլքանյան, Վ. Հ. ՍՍՌՄ Գիտությունների Ակադեմիան Հայրենական Մեծ պատերազմում.
Volume 5-6, (1945), pp. 15-30


Тахтаджян, А. Л. and Яценко-Хмелевский, А. А. Palynologia Caucasica: Опыт стандартизации палинологической терминологии.
Volume 5-6, (1945), pp. 31-46


Тамамшян, С. Г. О малоизвестном роде Smyrniopsis Boiss из сем. Зонтичных.
Volume 5-6, (1945), pp. 47-62


Մուշեղյան, Գ. Պ. Կռատուկի ջրաթուրմի բիոլոգիական հատկությունները և նրա կիրառումը վերքերի բուժման ժամանակ.
Volume 5-6, (1945), pp. 63-78


Editorial, Board ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակադեմիայում.
Volume 5-6, (1945), pp. 79-82


Editorial, Board Ցանկ ՀՍՍՌ Գիտությունների Ակաեմիայի «Տեղեկագիր» (Բնական գիտությունների սերիա) մեջ 1945 թ. զետեղված հոդվածների.
Volume 5-6, (1945), pp. 83-88


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 5-6, (1945), pp. 89-90