Volume 9,1946

Հովհաննիսյան, Ս. Գ.   Ցորենի ծաղկի առեչքների թվի արհեստական պակասեցման ազդեցությունը հատիկակալման վրա
Volume 9, (1946), pp. 3-6


Погосян, С. А. and Хачатрян, С. С. Перспективная форма томата, выведенная путем вегетативной гибридизации.
Volume 9, (1946), pp. 7-16


Авакян, С. А. Пути инфекции и вредоносность бактериального побурения абрикоса.
Volume 9, (1946), pp. 17-32


Яценко-Хмелевский, А. А. Строение древесины кавказских представителей сем. ericaceae и его систематическое и филогенетическое значение.
Volume 9, (1946), pp. 33-58


Авакян, Л. А. Первобытный бык (Bos primigenius boj.) в Армении.
Volume 9, (1946), pp. 59-66


Маркосян, А. К. Систематика гаммарусов озера Севан.
Volume 9, (1946), pp. 67-78


Марджанян, Г. М. and Калантарян, М. А. Новое в борьбе с полевками.
Volume 9, (1946), pp. 79-86


Ярошенко, Г. Д. Staphylea pinnata L. в лесах Сев. Армении.
Volume 9, (1946), pp. 87-90


Մնացականյան, Ա. Բուսաբանական մի կարևոր տեղեկություն՝ Գրիգոր Նարեկացու մոտ
Volume 9, (1946), pp. 91-94


Editorial, Board Բովանդակություն; Խմբագրական կոլեգիա.
Volume 9, (1946), pp. 95-96