ԼՐԱՏՈՒ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ

ԿԻՍԱՄՅԱ ԳԻՏԱ-ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ

HERALD OF THE ARMENIAN LIBRARY ASSOCIATION

A BIANNUAL SCIENTIFIC-INFORMATIVE JOURNAL

e-ISSN 2953-8092
DOI: 10.54503/2953-8092
ԲԱՑ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 
ՀայEng

2023
Հատոր 1, # 1 (2023) Լրակազմ

2023
Հատոր 2, # 2 (2023) Լրակազմ

Ելակետային տվյալներ

Հիմնադիր` «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱ» ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ

Լրատվական գործունեությունն իրականացնող` «Հայկական գրադարանային ասոցիացիա» Հ/Կ
Գրանցման վկայական` 211.171.03131
Տրված` 13/12/2004
Հասցե` Երևան, 0009, Տերյան 72
Հեռախոս` (37410) 521222
Էլեկտրոնային փոստ` armeniahovhannes@gmail.com
m.grigoryan@sci.am
Խմբագրական խորհրդի նախագահ` Ռուզան Տոնոյան
Գլխավոր խմբագիր` Մայա Գրիգորյան
Պատասխանատու քարտուղար` Արմինե Հովհաննիսյան
ՀՐԱՏԱՐԱԿՎՈՒՄ Է 2023 ԹՎԱԿԱՆԻՑ
ԼՈՒՅՍ Է ՏԵՍՆՈՒՄ ՏԱՐԻՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆԳԱՄ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ)
Հրատարակումը երաշխավորված է Հայկական գրադարանային ասոցիացիայի վարչության կողմից

Հանդեսը նախատեսված է մատենագիտության, տեղեկատվական գիտության և գրադարանային ոլորտով հետաքրքրված մասնագետների համար

CC site content, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution Licence.