Ֆիզիկո-Մաթեմատիկական,Բնական և Տեխնիկական Գիտություններ(1948-1956)

1956, vol. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1955, vol. 8
1 2 3 4 5 6        
1954, vol. 7
1 2 3 4 5 6        
1953, vol. 6
1 2 3 4 5-6        
1952, vol. 5
1 2 3 4 5 6        
1951, vol. 4
1 2 3 4 5 6        
1950, vol. 3    
1 2 3 4 5 6 7 8    
1949, vol. 2
1 2 3 4 5 6        
1948 vol. 1
1 2 3 4 5 6 7