Նոր շրջան
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4

Ն. Ա. Մ. Ս. Ծննդեան Պատգամ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 3-4


Սուրբ Ծննդեան ուղերձներ քոյր Եկեղեցիներու հոգեւոր պետերու կողմէ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 5-6


Ամենապատիւ Պատրիարք Տ. Նուրհան Արք. Մանուկեանի պատասխան խօսքերը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 7-8


Սուրբ Ծննունդը Բեթղեհէմի մէջ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 9


Մովսէս Խորենացի Խորհուրդ մեծ եւ սքանչելի.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 9


Tutunjian, Jirair Queen Melisende and Her Three Sisters.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 10-12


Գրիգոր Նարեկացի Տաղ Ծննդեան.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 12


Միջնադարեան արուեստ

Սահակեան, Արտաշէս Հայ Միջնադարյան Սրբանկարչութեան պատմութիւն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 13-17


Բարոյախօսական

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Օտարասիրութիւն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 18-20


Բագրատունի Երկիր Մայրենի.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 20


Ինքնաճանաչում

Նալպանտեան, Յովսէփ Մեր անընդունելի «Հայկական» Մականունները.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 21-23


Շիրազ, Յովհաննէս Հայոց անունները (Հատուածներ).
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 23


Գոճայեան, Մինաս Փրկել Արեւմտահայերէնը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 24-25


Մաքրենք մեր լեզուն

Տէր-Վարդանեան, Գէորգ «Փողոցահայերէնով» Գրողների համար.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 26-27


Ձեռագրատուն Սրբոց Յակոբեանց Վանուց. Համայիլ 2.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 28


Երկրորդը Մաշտոցի Անուան Մատենադարանէն Ետք. - Կը վերականգնուի մեր «Գանձերու Գանձը»՝ Կեռան Թագուհիի Աւետարանը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 29


Եկեղեցին հայկական

Գաբրիէլեան Անդրէասեան, Ատրինէ Կարգ մը Հիմնական Տեղեկութիւններ Հայ Եկեղեցւոյ Շինարարական Կառուցուածքին Մասին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 30


Փափազեան, Աւետիս Հրանդ Տինքը Կ’ապրի Մեր Մեջ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 31-32


Գալայճեան, Վրթանէս Ա. Քհյ. Ուխտառութիւն Հայաստանի Նորաստեղծ Բանակի Զօրակոչիկներուն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 33-34


Ճանչնանք Մեր Դասախօսները. Արամ Դպիր Դիլանեան.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 34-35


Պաշտօնականք.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 36-39


Ն. Ա. Մ. Պատրիարք Հօր Խօսքը Ծառատնկումի Առիթով.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 39


Գրական-հուշագրական

Մարզպանցի, Մ. Անիի մէջ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 40-47


Եկեղեցական Կեանք.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 48-54


100-րդ տարելիցի բացառիկ

Ն. Ա. Մ. Սուրբ Զատկուայ Պատգամ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 55-60


Ն. Ա. Մ. Հարիւրամեակի Խօսք.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 61-62


Ն. Ա. Մ. The Commemoration of the Armenian Genocide His Beatitute Patriarch Theophilos III 24 April 2015.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 63-65


Վկայութիւններ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 66


Փափազեան, Աւետիս Թրքական Քաղաքականութիւնը Օսմանեան Կայսրութեան Մէջ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 67-69


Փափազեան, Աւետիս Փաստագրական Հաւաստի Նիւթերը Կը խօսին Հայոց Ցեղասպանութեան Մասին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 69-70


Մ. Գ. Անոնք Ինկան.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 70-72


Արզումանեան, Զաւէն Ա. Քհնյ. Համշէնի Հնագոյն Տեղեկութիւնները.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 73-74


Եափուճեան, Աւետիս «Անհանգստացուցիչ ցեղասպանութիւն մը». Հեղինակ՝ Ճեֆրի Ռոպերթսըն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 75-78


Հերոսական անցեալի էջերէն

Բարսեղեան, Գուրգէն Վանի Հերոսամարտը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 79-81


Վաւերագրային նիւթեր.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 82-84


Ցեղասպանութեան 100-րդ Տարելիցին Նուիրուած Գիտաժողով.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 85-86


Արուեստ 100

Մ. Գ. Մահ եւ վերածնունդ. Գործ՝ Վիգէն Լէփէճեանի.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 86-88


Եղիվարդ Ապրիլ 24.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 89-94


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Խունկ եւ Աղօթք Մեր Նահատակներուն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 95


Գրական-յուշագրական

Մագսուտեան, Գրիգոր Վրդ. Ողբերգութեան Վերջին Արարը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 96-99


Մարզպանզի, Մ. «Հաճընը Սիրուն...»-2014-ին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 100-104


Hintlian, Kevork 800 Faces.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 105-111


Hintlian, Kevork Բովանդակութիւն; Վրիպակներ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4, էջ 112-113


«Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4


Ցեղասպանութեան ոգեկոչման նուիրուած ձեռնարկներ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 1-4