Նոր շրջան
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9

Ն. Ա. Մ. Տիրոջ Այլակերպութեան Խորհուրդը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 3-5


Աւետարան ըստ Մատթէոսի.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 5


Դաւանաբանական

Ներսէսեան, Ներսէս Աւագ Քհն. Ուղղափառ Եկեղեցիների Դաւանանքը «Առաջնութեան» եւ «Գահերէցութեան» խնդրի շուրջ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 6-14


Քիւրտեան, Յարութիւն Երուսաղէմի Պատրիարքութեան Սկիզբն ու Շարունակութիւնը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 15-21


Քարոզ

Պուրճէքեան, Բագրատ Վրդ. Անիրաւ Տնտեսին Առակը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 22-24


Այժմէական

Նալպանտեան, Զենոբ Քհնյ. Հայ Եկեղեցին եւ Հայ Եկեղեցականը 21-րդ դարու սեմին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 25-34


Չափատարեան, Նազարէթ Հոգեշունչ Քառեակներ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 34


Կարևոր Հրատարակութիււններ

Արզումանեան, Զաւէն Աւագ. Քհնյ. Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ Շարականներու հեղինակները 5-րդ դարէն 14-րդ դար. Հեղինակ՝ Գէորգ Սրկ. Փանոյեան, Լոս Անճելըս, 2011.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 35-38


Հայոց Լեզու

Տիգրանեան, Եղիա, Գոճայեան, Մինաս Մաքրազտել Հայերէնը.- Վկայութիւններ Հայոց Լեզուի մասին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 39-43


Նյութեր Պատմութեան Համար

Ղազարեան, Վաչէ Ազգային Ժողովի Նիստերու Սեւագիր Ատենագրութիւններ 1919-1922.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 44-54


Կենսագրութիւն Զաւէն Պատրիարք Տէր Եղիայեանի.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 54


Տարուան Գիրքը

Եափուճեան, Աւետիս «Անհանգստացուցիչ ցեղասպանութիւն մը». Հեղինակ՝ Ճեֆրի Ռոպերթսըն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 55-59


Wolff-Metternich, Paul Testimony.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 59


Ուխտագնացի Յուշեր

Մարզպանցի, Մ. Ծովք կամ Մորմոքի Ճիչեր Լիճին Յատակէն (Պատմական Հայաստան Ուխտագնացութեան յուշերէս).
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 60-61


Riza, Ahmed Testimony.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 61


Եղիվարդ Արշալոյսին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 61


Միւռոնօրհնէք

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Այց Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 62-67


Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Խօսքը Սրբալոյս Միւռոնի Օրհնութեան Առթիւ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 68-70


Եկեղեցական կեանք.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 71-75


Երջանկայիշատակ Վազգէն Ա. Կաթողիկոսի Գոհար Խօսքերէն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 75-76


Պաշտօնականք.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 76-78


Քաջալերական նամակ Թորոնթոյէն, Գանատա.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 78


Կարեւոր Յաւելում մը.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 78


«Սիոն»ի բաժանորդագրութիւն.- Գլխավոր խմբագիր.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 79


Բովանդակութիւն.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9, էջ 80


Նկարներ.
Հատոր 82 (2015), թիւ 5-9