Նոր շրջան
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3

Գարեգին Բ. Կթղ. Ամենայն Հայոց Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնէն. Ամենապատիւ Տէր Նուրհան Արք. Մանուկեան Երուսաղէմի Հայ Պատրիարք.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 3


Ն. Ա. Մ. Դատաւորի Կիրակի.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 4-5


Յորդանահայ համայնքի ուղերձը ուղղուած Երուսաղէմահայերուն, Յորդանան գետի ափին, 31 Յունուար 2016.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 6-7


Կիւլէսէրեան, Բաբգէն Եպս. Պատառիկներ մեծերէն.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 8-9


Ղազարեան, Վաչէ Բաբգէն Կաթողիկոսի մասին.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 9


Նիւթեր Պատմութեան համար

Ղազարեան, Վաչէ Ազգ. Ժողովի Նիստերուն Ատենագրութիւնները (1919-1922).
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 10-20


Պօղոսեան, Նորայր Վաւերագրային Կ. Պոլսի հայերի 1728թ. նամակը Շղթայակիր Պատրիարքին.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 21-27


Իփրաճեան, Աւետիս Վրդ. Հրաւէր Կառնոյ եւ այլ ազգայիններու կողմէ Շղթայակիր Պատրիարքին Կաթողիկոսացման եւ Անոր Հրաժարականը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 28-37


Գեղանկարչութիուն

Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Ցեղասպանութեան թեման Ժանսեմի նկարներում.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 38-39


Պողարեան, Նորայր Արք. Սաղիմական Ժամանակագրութիւն (1914-1918).
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 40-41


Մեր նահատակներէն

Գալայճեան, Տ. Վրթանէս Աւագ Քհնյ. Սուրբ Վահան Գողթնացի (700-753) եւ իր դարաշրջանը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 42-48


Գիրքերու հետ

Արզումանեան, Դոկտ.Զաւէն Ա. Քհնյ. Երջան. Շնորհք Պատրիարք Գալուստեանի զոյգ գիրքերու շնորհանդէս.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 49-53


Մարզպանցի, Մ. Ուխտագնացութիւն դէպի Վարագայ վանք.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 54-56


Խրիմեան, Մկրտիչ Կաթողիկոս Սերմնացանին աղօթքը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 56


Բարոյա-Խրատական

Նալպանտեան, Տ. Զենոբ Աւագ Քհնյ. Տիտղոսը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 57-58


Բանասիրական

Մկրտումեան, Արտուշ Սրբուհի Տիւսաք եւ Ֆեմինիզմը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 59-64


Գոճայեան, Դոկտ. Մինաս Մեր կրթական փառաւոր կեդրոններէն Մելքոնեան Կրթ. Հաստատութիւնը (ՄԿՀ)1926-2005.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 65-67


Ծննդեան 60 ամյակ Վահրամ Մավեան (1926-1983).
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 68-69


Մաւեան, Վահրամ Երուսաղէմ.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 70


Այալթուն, Կարօ Կը գրէ աշակերտը.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 71-73


Մաւեան, Վահրամ Աղօթք.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 74


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Պաշտօնականք.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 75-76


Ալոյեան, Ներսեհ Աբղ. Եկեղեցական կեանք.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 77-82


Շնորհակալութեամբ ստացած ենք հետեւեալ արտաբուխ նուիրատուութիւնները Ս. Յակոբայ Տաճարի նորոգութեան առթիւ.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3, էջ 83


«Սիոն»-ի բաժանորդագրութիւն.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3


Բովանդակութիւն.
Հատոր 83 (2016), թիւ 1-3